2013-2014 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2013-2014 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Kanal ışınları ile ilgili; I- Pozitif yüklüdür. II- Doğrusal hareket eder. III- X- Işınları olarak da adlandırdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) ıveıı B) Yalnız III D) II ve III

Soru 2
”¢ Pozitif yükler atomda çok küçük bir bölgede toplanmıştır. ”¢ Atomun büyük bir kısmı boşluktur. ”¢ Elektronlar, atom çekirdeğinin dışında bulunur. Yukarıda verilen bilgiler hangi bilim insanının önerdiği atom modelinde yer almıştır? A) Thomson C) Planck B) Newton D) Rutherford

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Işığın dalga özelliği gösterdiğini ispatlar? A) Fotonlardan oluşması B) Kırınım ve girişim yapması C) Siyah cisim Işıması yapması D) Enerji paketçikleri hâlinde yayılması

Soru 4
3. katmanda bulunabilecek maksimum elektron sayısı kaçtır? A) 18 B) 12 C) 10

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kuantum sayılarından biri ğ.e.ğ””ğ”” il ir?

Soru 6
7N atomunun 2p orbitalindeki elektronların dağılımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A)ooo com

Soru 7
2 mol NazS04 bileşiği kaç gramdır? (Na:23, S:32, 0:16) A) 71 B)94 C) 142 D) 284

Soru 8
2%Hg ve 2%Hg atomlarında aşağldakilerden hangisi farklıdır? A) Atom türü B) Proton sayısı C) Nötron sayısı D) Elektron sayısı

Soru 9
Günümüzdeki periyodik tablo, elementlerin hangi özelliği dikkate alınarak oluşturulmuştur? A) Atom kütleleri B) Atom numaraları C) Kütle numaraları D) izotop atom sayıları

Soru 10
Elektron dizilimi; 2pl 3pl şeklinde olan X ve Y atomlarının aşağıdaki niceliklerinden hangisi aynıdır? A) Orbital sayıları B) Katman sayıları C) Elektron sayıları D) Değerlik elektron sayıları

Soru 11
IONe, Ş- ve 802- taneciklerinin yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir? A) IONe Ş- 802 B) 802- Ş- IONe C) IONe 802- 9 FD) 802- IONe

Soru 12
Li atomunun birinci iyonlaşma enerjisi 520 kJ/moI'dür. Buna göre, bu olayın tepkime denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lib + e- LİG) + 520 kJ/moı B) + 520 kJ/moı + e C) Lib + 520 kJ/moı + e D) + e- + 520 kJ/moı

Soru 13
molekülünde, her bir H atomunun bağ elektronunu kendisine çekme yeteneği aynıdır.” ifadesinde söz edilen nicelik aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektron ilgisi B) Atom yarıçapı C) Elektronegatiflik D) Kovalent yarıçap

Soru 14
elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 7A grubu elementidir. B) s blokunda yer alır. C) ikinci periyottadır. D) Alkali metaldir.

Soru 15
:öı.4.öı: 2 tepkime denkleminde 1 ve 2 ile gösterilen maddelerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Atom B) iyon C) iyon D) Radikal Radikal Molekül Atom Molekül

Soru 16
H(g) + H(g) 436 kJ/mol 2(g) + tepkimesinde atomlar arasında oluşan bağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (ı H) A) Zayıf etkileşimdir. B) Güçlü etkileşimdir. C) Hidrojen bağıdır. D) Metalik bağdır.

Soru 17
Elektron yoğunluğu şekildeki gibi eşit dağılmış olan kimyasal türdeki bağ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Polar kovalent karakterlidir. B) Apolar kovalent karakterlidir. C) Farklı tür atomlar arasındadır. D) Aynı tür moleküller arasındadır.

Soru 18
Aşağıdaki hangi atomlar arasında metalik bağ oluşur? A) 2He-2He B) 17Cl-”žcı C) 19K-19K D)

Soru 19
Aşağıdaki yapıların hangisinde kalıcı dipol oluşur? ””H

Soru 20
Aşağıdaki moleküllerden hangiSi H20 ile hidrojen bağı yapar? A) NH3 C) HCI B) CH4

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?