2013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Final Soruları
Test Kategorileri
Testler Diğer Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Final Soruları

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların amaçlarından biri olarak sayılmaz?

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bilimin ölçütleri arasında yer almaz?

Soru 3
Bireyi fiziksel ve düşünsel yönden rahatsız eden kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen her durum aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yarı deneme modelleri arasında yer almaz?

Soru 5
Araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde alanyazın taramasının yapılması aşağıdaki eylem araştırması aşamalarından hangisinde meydana gelmektedir?

Soru 6
Bir kurum ya da program içerisinde çalışan katılımcıların beraberce, değişimi sağlamak için önerilerde bulunmak amacıyla bir araştırma tasarlamaları ve uygulamaları aşağıdaki eylem araştırması türlerinden hangisidir?

Soru 7
Hedef kitleye gönderilen ölçme araçlarından dolu olarak araştırmacıya dönenlerin sayısının gönderilen ölçme aracı sayısına oranına ne ad verilir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

Soru 9
'Bağlı bulunduğunuz kurumda, şu anki görevinizde kaç yıldır çalışm7baktasınız?’

Yukarıda verilen anket sorusunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
I. Problemin ifade edilmesi
II. Anket kapak sayfasının hazırlanması
III. Anketin uygulanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri başarılı bir anket hazırlayabilmek için izlenmesi gereken süreçlerdendir?

Soru 11
'100 kilo gelen bir insan 50 kilo gelen bir insanın iki katıdır' ifadesini kullanan bir araştırmacı, bu sonuca ulaşmak için aşağıdaki ölçek türlerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 12
İç tutarlılık aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi testin kendisi ile ilgili güvenirliği etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 14
Bir araştırmacı bir davranışı ölçmek için geliştirdiği birbirine eşdeğer iki ölçme aracını aynı gruba uygulamıştır. Araştırmacının kullandığı güvenirlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Z skoru aşağıdakilerden hangisinden etkilenmektedir?

Soru 16
Aşağıda verilen not dizilerinden hangisinin aritmetik ortalaması en yüksektir?

Soru 17
Bir okuldaki 10. sınıfların A, B, C ve D şubelerine yapılan kimya sınavından alınan puanlar karşılaştırılmak isteniyor. Bu durumda aşağıdaki testlerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 18
Anahtar kelimeler aşağıdaki araştırma raporu bölümlerinden hangi ikisinin arasında bulunur?

Soru 19
Bir araştırma raporunda kapak sayfasından sonra aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir metinde doğru metin içi kaynak gösterme biçimidir?

Başarı Listesi

Sıra
Üye Kullanıcı Adı
Başarı Yüzdesi
1
ahmetdemir
%35
2
Eda5170
%30
3
cengiz1
%15

Soru Yorumları Yorum Ekle

Sezer Özkan 18 Kasım 2020 tarihinde saat 04:15'de demiş ki;

Bilimsel araştırma yazmaya kalksa kuralları biliyor mu? Tam bu kurama göre düzenlenmiş bir sınav olmuş. Başarılı bence

10-12
Testi İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?