Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2014-2015 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (li İmran Suresi, 190. ayet) Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini ibadetin özü olarak tanımlamıştır?

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’a ait olan (zati) sıfatlardan biridir?

Soru 9
Haccın farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 14
“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, onun yemeyi ve içmeyi bırakmasına Allah değer vermez.” (Hadisi Şerif) Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
“… iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. O kimse (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere, sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder.” (Bakara Suresi, 177. ayet) Verilen ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 17
“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir tavırla önle. O zaman (görürsün ki) seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki yakın bir dost olur.” (Fussilet Suresi, 33 - 34. ayetler) Bu ayetlerin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18
Peygamberimiz’in söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir?

Soru 19
“Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitabı ve hikmeti getirip size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.” (Bakara Suresi, 151. ayet)Verilen ayette Peygamberimiz’in hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır.

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?