2014-2015 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2014-2015 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
H. Moseley, X-ışınları yardımıyla bazı elementlerin X-ışını spektrumlarını elde etti. Bu spektrumları incelediğinde bir elementten bir sonraki elemente geçildikçe, düzenli olarak artan bir sayının olduğunu belirledi. H. Moseley'in belirlediği bu sayı, elementlerin hangi niceliğidir? A) İyon yükü B) Mol sayısı C) Atom numarası D) Kütle numarası

Soru 2
Bir atomun katman elektron dizilimi verilmiştir. Buna göre, bu atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 3 katmanlıdır. B) 7 elektronu vardır. C) Son katmanı doludur. D) 9 protonu vardır.

Soru 3
Elektronların, atom çekirdeği etrafında orbital adı verilen belirli bölgelerde hareket ettiğini öne süren atom modeli hangisidir? A) Bohr atom modeli B) Kuantum atom modeli C) Thomson atom modeli D) Rutherford atom modeli

Soru 4
Kuantum modeline göre, atomdaki orbitallerin türlerini ve şeklini hangi kuantum sayısı belirtir? C)mQ D) Q

Soru 5
\"Bir orbitalde, spinleri birbirine zıt olan en fazla iki elektron bulunabilir\" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin açıklaması olarak bilinir? A) Aufbau kuralı B) Hund kuralı C) Pauli kuralı D) Heisenberg ilkesi

Soru 6
Elektron dizilimi; N:[He]2s22p3 olan 7N atomu 7 için aşağıdakilerden hangisi şğy.len.emez? A) Küresel simetri özelliği gösterir. B) 2p orbitali yarı doludur. C) 2s orbitali tam doludur. D) 2p'nin elektron dağılımı şeklindedir.

Soru 7
2 mol N204 bileşiğinde toplam kaç mol atom vardır? A) 12

Soru 8
X elementinin izotopları ile ilgili grafik verilmiştir. Doğal bolluğu (%) 100 24 25 26 Atom kütlesi (akb) Grafiğe göre X ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Xin 26 tane izotopu vardır. B) Doğada en çok X-24 izotopu bulunur. C) Doğada en çok X-26 izotopu bulunur. D) X'in ortalama atom kütlesi 24 akb'dir.

Soru 9
Temel hâldeki K ve L atomlarının kimyasal özelliklerinin farklı olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A) Proton sayıları farklıdır. B) Nötron sayıları aynıdır. C) Katman sayıları farklıdır. D) Elektron dizilimleri aynıdır.

Soru 10
Aşağıda verilen elementlerden hangisi bir alkali metaldir? A) 4Be C) İşi B) llNa D) 18Ar

Soru 11
X atomu, iyonuna dönüşürken dışarıya bir miktar enerji salınıyor. Bu enerji, XI atomunun hangi niceliğinin değeridir? A) Elektronegatifliğinin B) Elektron ilgisinin C) İyonlaşma enerjisinin D) Değerlik elektron sayısının

Soru 12
Periyodik tablonun herhangi bir periyodundaki 1A grubundan 8A grubuna doğru, element atomlarının hangi özelliğinde azalma gözlemlenir? A) İyonlaşma enerjisi B) Elektron ilgisi C) Ametal özelliği D) Metal özelliği

Soru 13
1A ve 2A gruplarında bulunan elementler doğada bileşikler hâlinde bulunurlar. Bu bilgiye göre, bu elementlerin atomlarıyla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? A) Kimyasal aktiflikleri çok fazladır. B) Değerlik elektronlarını zor verirC) Soy gaz elektron dizilimine sahiptirler. D) Doğada atom hâlinde bulunurlar.

Soru 14
Periyodik tablonun 3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementin atomuna ait değerlik elektron dizilimi hangisidir? A) ıs2 2s2 2pl B) ıs2 2s2 2p3 C) ıs2 2s2 2p6 3s2 3pl D) ıs2 2s2 2p6 3s2 3p3

Soru 15
sc atomuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Kararlı yapıdadır. B) Doğada tek atom hâlinde bulunur. C) Dış katmanında ortaklanmış elektron vardır. D) Kimyasal türü hem atom hem de radikaldir.

Soru 16
Aynı grupta bulunan bazı atomlann yançaplan tabloda verilmiştir. Atom cı Yarıçap (pm) 71 99 114 Buna göre yarıçapı 186 pm olan Na atomunun F, CI ve Br ile oluşturduğu NaF, NaCI ve NaBr bileşiklerinden hangisinin iyonik bağı en sağlamdır? A) NaBr ve Nacı B) Yalnız NaBr C) Yalnız NaF D) Yalnız Nacı

Soru 17
Bir molekülün elektron yoğunluğu modeli verilmiştir. Bu molekülle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A) Aynı ametal atomlarından oluşan apolar moleküldür. B) Aynı ametal atomlarından oluşan polar moleküldür. C) Kısmi pozitif ve kısmi negatif yükler içerir. D) Moleküldeki kimyasal bağ polar kovalenttir.

Soru 18
Metallere dışarıdan bir kuvvet uygulandığında metalik bağ genellikle kopmaz. Metalik bağın kopmaması metallere aşağıdaki hangi özelliği kazandırır? A) Kırılganlık B) Sertlik C) işlenebilirlik D) Isı iletkenliği

Soru 19
Bazı moleküllerin modelleri aşağıda verilmiştir. 11Bu moleküllerden hangilerinde kalıcı dipol oluşur? A) Yalnız I C) ıveıı B) Yalnız II D) ı ve III

Soru 20
Aşağıda verilen olaylardan hangisi, iyon-dipol bağının oluşumuna örnektir? A) NaCI kristalinin suda çözünmesi B) Su moleküllerinin bir arada durması C) H2 gazının sıvılaşması D) 02 gazının su molekülleri ile sarılması

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?