Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Matematik 3 2014-2015 1. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
n! 132 olduğuna göre, n kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

Soru 2
K [1,3, 5, 7,91 kümesinin elemanları ile rakamları birbirinden farklı 500'den büyük üç basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? A) 27 B) 36 C)48 D) 64

Soru 3
Bir çember üzerinde 6 nokta işaretleniyor. Köşeleri bu noktalar olan en fazla kaç üçgen çizilebilir? A)40 B) 30 C) 20 D) 15

Soru 4
Hilesiz iki zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 4 olma olasılığı nedir? B)”” C) 36 D) 6

Soru 5
Yukarıda f(x) 1 fonksiyonunun grafiği veriliyor. Buna göre, f(x 3) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangi. sidir? A) -3 B) 10 C) D) 10

Soru 6
R, f(x) x2+3x-ı ve g(x) 3x”” 5 olduğuna göre, (f + g) (I) değeri kaçtır?

Soru 7
R, f(x) 2x2 +x””4 ve g (x) x2 ””4 olduğuna göre, (gof)(l) değeri kaçtır? A) 11 C) -ı D) -3

Soru 8
f, g gerçek sayılar kümesinde tanımlı bire bir ve örten fonksiyonlardır. f(2) 5 ve g(2) 3 olduğuna göre, (gof 1) 1 (3) değeri kaçtır?

Soru 9
Analitik düzlemde verilen 4, - 3) ve noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 212 C) 10 B) 2v/ö D) 12

Soru 10
Denklemi 3x ”” 2Y + 1 0 olan doğrunun eğimi nedir?

Soru 11
Analitik düzlemde A(I noktasının 4x”” 3Y ”” 5 O doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir?

Soru 12
c 1200 Şekildeki ABCD dörtgeninde [AE], DAB 'nın; açıortayıdır. m(AEB) 1200 ve m (ADC) 900 olduğuna göre, m (DCB) kaç derecedir? A) 110 B) 120 C) 140 D) 150

Soru 13
5 4 c 6 Şekildeki ABCD dörtgeninde DB]ve [ACI köşegenleri E noktasında dik kesişmektedir. ve I CBlz 6 cm olduğuna göre, I AB I kaç santimetredir? A) 4vf6 C) 4Jj B) 5Jj D) 3J6

Soru 14
A 6 4 c Şekildeki ABCD yamuğunda AD] // [BC]'dir. m (ADC) m (DCB), IABlzlDCl-6cmve I AD 4 cm olduğuna göre, ABCD yamuğunun çevresi kaç santimetredir? A) 26 B) 24 C)22 D) 20

Soru 15
c Şekilde ABCD dikdörtgen ve AEFG bir karedir. A(AEFG) 9 cm2 ve IAB 4 cm olduğuna göre, I BDI kaç santimetredir? A) 13 B) 4Jîö

Soru 16
15 8 6 c Şekildeki ABCD deltoidinde, [ACI ve [BD] köşegenleri E noktasında kesişmektedir. 15 ve I DE 6 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin çevresi kaç santimetredir? A) 29 B)37 C)46 D) 54

Soru 17
c 6 4 00 Şekildeki ABCD paralelkenarında, m(CAB) z 20' ve m(DBA) 100 dir. 6 cm ve I EBI 4 cm olduğuna göre, A(ABCD) kaç santimetrekaredir? A)24 B)36 C)48 D) 60

Soru 18
7 c 6 Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde, [ACI ve[BD] köşegendir. 6cm ve olduğuna göre, A(ABCD) kaç santimetrekaredir? A) 21 B)42 C)84 D) 168

Soru 19
c Şekildeki ABCD dik yamuğunda, [AB] // [DCI, [DA] ı [AB] ve [ACI 1 [DB]'tir. IAB 6 cm ve DAl””2 6 cm olduğuna göre, A(ABCD) kaç santimetrekaredir? A) ıoJ6 c) 15A B) 12A D) 20*/6

Soru 20
Bir iç açısının ölçüsü 1440 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A) 12 B) 10

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?