2014-2015 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2014-2015 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Pozitif Işınlar ile ilgili, I. Kanal Işınları olarak da adlandırdırlar. II. Doğrusal hareket ederler. III. Pozitif yüklüdürler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız III C) II ve III B) ı ve III D) ı, II ve III

Soru 2
I. Thomson atom modeli II. Rutherford atom modeli III. Bohr atom modeli Yukarıdaki atom modellerinin hangilerinde çekirdek kavramından A) Yalnız I C) iveli B) Yalnız II D) il ve III

Soru 3
Dalga boyları arasındaki ilişki, şeklinde olan elektromanyetik dalgaların frekansları arasındaki sıralama aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 3 3

Soru 4
4. katmanda bulunabilecek maksimum elektron sayısı kaçtır? A) 18 B)24 C)32 D) 36

Soru 5
\"Bir taneciğin hem yeri hem de hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez.\" ifadesi hangi bilim insanına aittir? A) Bohr B) Planck C) Rutherford D) Heisenberg

Soru 6
Aşağıdaki maddelerden hangisinin mol sayısı en büyüktür? (C 12,0 16, Ca 40 gımol) A) 40 gram Ca atomu B) 64 gram 02 molekülü C) 22 gram C02 molekülü D) 6, tane H2 molekülü

Soru 7
25Mn atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? B) ıs2 2s 2p C) ıs2 2s2 2p 6 4s2 3d D) ıs2 2s2 2p 6 3s2 6 24d4 2 2 6 23p 2p 2s 2 6 3p6 2 4d5 3s 3s2 3s 6 4s2 3d

Soru 8
IZC, IğC ve lâC izotop atomlarında aşağıdakilerden hangisi farklıdır? A) Proton sayısı B) Nötron sayısı C) Atom numarası D) Elektron sayısı

Soru 9
Günümüzdeki periyodik tablo, elementlerin hangi özelliği dikkate alınarak oluşturulmuştur? A) Kütle numaraları B) Atom kütleleri C) Proton sayıları D) Nötron sayıları

Soru 10
\"Bir atomun kimyasal bağdaki bağ elektronlarını kendisine çekme yeteneği\" aşağıdakilerden hangisidir? A) iyonlaşma enerjisi B) Elektronegatiflik C) Atom yarıçapı D) Elektron ilgisi

Soru 11
Periyodik tabloda 2A grubu elementlerinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halojenler B) Asal gazlar C) Alkali metaller D) Toprak alkali metaller

Soru 12
Periyodik sistemde yer alan elementlerin özellikleri hakkında aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır? A) I yönünde, ametalik özellik artar. B) II yönünde, atom yarıçapı artar. C) II yönünde, I. iyonlaşma enerjisi artar. D) I yönünde, elektron ilgisi artar.

Soru 13
17CI-ve 18Ar taneciklerinin yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Ar cı- S2 B) S2- cı- Ar

Soru 14
Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden hangisinin elektron ilgisi en büyüktür?

Soru 15
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturur? A) CH4 C) HCI B) H2S D) H20

Soru 16
Kimyasal türler arasındaki en zayıf etkileşim aşağıdakilerden hangisidir? A) Dipol-dipol Bağları B) London Kuvvetleri C) Kovalent Bağ D) Metalik Bağ

Soru 17
Aynı grupta bulunan atomların yarıçapları tabloda verilmiştir. Atom cı Br Yarıçap (pm) 71 99 114 Yarıçapı 186 pm olan Na atomu, tablodaki atomlarla NaF, NaCI ve NaBr bileşiklerini oluşturuyor. Buna göre, bu bileşiklerin iyonik bağ sağlamlığının küçükten büyüğe sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) NaBr Naci NaF B) NaF Nacı NaBr C) NaF NaBr Nacı D) Nacı NaBr NaF

Soru 18
Bir ya da daha fazla ortaklanmamış elektronları bulunan yüksek enerjili, kararsız kimyasal tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Molekül C) Atom B) Radikal D) iyon

Soru 19
C(k) + + 394 kJ/moı tepkimesinde atomlar arasında oluşan bağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zayıf etkileşimdir. B) Güçlü etkileşimdir. C) Hidrojen bağıdır. D) Metalik bağdır.

Soru 20
Apolar kovalent karakterli kimyasal bağ içeren bir molekülün elektron yoğunluğunu gösteren model aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? B) D)

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?