2014-2015 2. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Matematik 3 2014-2015 2. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
5! + n ”¢ 4! 6! olduğuna göre, n kaçtır? A) 12 B)24 C)25 D) 30

Soru 2
6 kişiden ikisi, iki kişilik bir sıraya kaç farklı biçimde oturabilirler? A) 10 B) 15 C)20 D) 30

Soru 3
2 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 6 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin, 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? A)40 B)48 C) 56 D) 60

Soru 4
Hilesiz bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının 2'den büyük ve madeni paranın yazı gelme olasılığı nedir? 1 77

Soru 5
Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur?

Soru 6
f(x) \"2””4 ve g(x) x +2 olduğuna göre, (L) (5) değeri kaçtır?

Soru 7
f, g: R””, R, g(x) x +2 ve (fog) (x) z 3x + 5 olduğuna göre, f(x)'in kuralı aşağıdakilerden hangisidir? C) 3X+5

Soru 8
f:R R bire bir ve örten bir fonksiyondur. f(x + 5) x ”” 1 olduğuna göre, f- I (3) kaçtır? D) 11

Soru 9
Analitik düzlemde verilen K(”” 3,4) ve L(5, ”” 2) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 2vQ C) 2 10 D) 10

Soru 10
A(2, ”” 3) noktasından geçen ve eğimi olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x-3Y+6zO B) x-2y-8zO C) 2x-Y+8zO D) x+2Y+6zO

Soru 11
5x + my ”” 4 z O doğrusu A (2, ”” 2) noktasından geçtiğine göre, m kaçtır?

Soru 12
c D Şekildeki ABCD dörtgeninde AE], [DE], bulundukları açıların açıortaylarıdır. m(AED) 80' olduğuna göre, m (BFC) kaç derecedir? A) 120 C) 100 B) 110 D) 90

Soru 13
3vQ D 600 3vQ 1050 c Şekildeki dörtgende, m(ADC) 60've m(DCB) 105'dir. IABI:IBCI, IADlzlDClz3 2cm olduğuna göre, I BC I kaç santimetredir? A) 21/2

Soru 14
D 3Jj c Şekildeki ABCD dik yamuğunda IABl-lBCl,lADlz3cmve I DC | ””3 3 cm olduğuna göre, I BC I kaç santimetredir?

Soru 15
5 E 4 c Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, [EF] ı [ACI ve I AF I'tir. IAE 5cm vel EDİZ 4cm olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir? A) 18 B)20 C)25 D) 27

Soru 16
Köşegen uzunlukları 24 cm ve 10 cm olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimetredir? A)44 B)52 C)58 D)68

Soru 17
8 6 c Şekildeki ABCD paralelkenarında E noktası [AD]'nın üzerindedir. [BE] , ABC'nın; [CE], BCD' mn açıortayıdır. olduğuna göre, I AD I kaç santimetredir? A) 10 B) 14 C)20 D)28

Soru 18
D 8vQ 10 c 10 Şekildeki ABCD deltoidinde IABl-lADl-8 2 cm, I DCI-lBCl-10cmve I DB 16 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin alanı kaç santimetrekaredir? A) 112 C) 128 B) 120 D) 136

Soru 19
2 B 8 22 25 c Şekildeki ABCD ikizkenar yamuğunda [AD] // [BC] 'dir. cm ve I BCI 22 cm olduğuna göre, ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir? A) 192 C) 264 B) 200 D) 360

Soru 20
Bir dış açısının ölçüsü 400 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? C) 10 D) 12

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?