2014-2015 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2014-2015 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (li İmran Suresi, 190. Ayet.)Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Allah’ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22. Ayet.) “De ki: Eğer onların iddia ettiği gibi Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.” (İsra suresi, 42. Ayet.)Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
Allah’ın izni ve emri ile sadece peygamberlerin gösterdiği olağanüstü iş ve hallere ne denir?

Soru 6
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zamanını ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesi şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hac’cın farzlarından biri değildir?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi namazın farzları arasında yer almaz?

Soru 10
Allah rızası için fert ve toplumun faydasına yapılan her güzel iş aşağıdaki kavramlardan hangisiyle dile getirilir?

Soru 12
“Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği görevi yapmamış olursun…” (Maide suresi, 67. Ayet.)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’le ilgili bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?

Soru 13
Hz. Muhammed’in insanlara, hayvanlara, bitkilere, canlıcansız tüm varlıklara karşı şefkatli davranması onun hangi özelliğini gösterir?

Soru 14
Hz. Muhammed’in adı söylendikten sonra, O’na saygı ve sevgiyi ifade etmek üzere aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 15
“Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor…” (Kehf suresi, 110. Ayet.)Bu ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soru 16
“Ey iman edenler! Fasıkın biri size bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6. Ayet.)Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki temel amaçlarından hangisine kanıt oluşturur?

Soru 17
Kur’anı Kerim’de kaç sure vardır?

Soru 18
Kur’anı Kerim’i bir dilden başka bir dile çevirmeye ne ad verilir?

Soru 19
Peygamberimiz’in söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir?

Soru 20
Kur’anı Kerim’in harflerinin düzgün çıkarılması ve kelimelerin doğru okunmasıyla ilgili kurallar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?