2015-2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2015-2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Her resmin bir ressamı, her kalemin bir yapanı, her eşyanın bir ustası olduğu gibi bu kâinatın da bir _________ vardır. Metinde boş bırakılan yere, cümlenin anlamına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 2
“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet) “De ki: onların iddia ettiği gibi Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol arardı.” (İsrâ suresi, 42. ayet)Bu ayetler Allah’ın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah’la iletişim kurma yollarından biri değildir?

Soru 5
Allah’ın rızasını kazandıracak her türlü iyi iş ve davranış ibadet olarak kabul edilmektedir. .Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamına girmez?

Soru 6
Kişinin yaptığı hata ve günahlardan pişman olması ve bunları bir daha yapmamaya karar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Soru 7
Kur’an-ı Kerim okuyan bir Müslümanın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 8
• Allah’ın tek olması• Allah’ın her şeyi bilmesi• Allah’ın sonsuz güce sahip olması Verilen bilgilerde, Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgili bir açıklama yoktur?

Soru 9
Aşağıdaki kutsal kitap ve gönderildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 10
“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)Verilen ayetlerde ahiretin hangi aşaması vurgulanmaktadır?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi namaza başlamadan önce yerine getirmemiz gereken şartlarından biri değildir?

Soru 12
“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki korunup sakınırsınız.” (Bakara suresi, 183. ayet)Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadet değildir?

Soru 15
Yılın belli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, Mekke ve çevresindeki bazı kutsal yerleri ziyaret ederek yerine getirilen bir ibadettir. Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16
“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.” (Hac suresi, 37. ayet)Bu ayette Kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

Soru 17
“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” (Şûrâ suresi, 15. ayet)Bu ayet Peygamberimizin niteliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

Soru 18
Kur’an-ı Kerim’in kısa açıklamalarla başka bir dile tercüme edilmesine ne denir?

Soru 19
“İşte bu Kur’an kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.” (İbrâhim suresi, 52. ayet)Bu ayette Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Soru 20
“Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun verdiği görevi yapmamış olursun…” (Mâide suresi, 67. ayet) Verilen ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisi ile emrolunmuştur?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?