Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Matematik 3 2015-2016 1. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
10! +9! tır? A) 90 99 C) işleminin sonucu kaçB) 19 19 D)

Soru 2
4 erkek ve 3 kız, iki erkek arasında bir kız olacak şekilde yan yana kaç farklı şekilde dizilebilirler?

Soru 3
A 41,2, 3, 4, 5, 61 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur? B) 10 C) 15 D) 20

Soru 4
Hilesiz iki zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımının tek sayı olma Olasılığı nedir? 7

Soru 5
fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre f(5) değeri kaçtır?

Soru 6
g(x) x2 ”” 2x + 16 olduğuna göre (2f ”” g) (3) değeri kaçtır? A) -19 B) -15

Soru 7
2x ”” 3 fonksiyonları veriliyor. Buna göre (fog) (2) değeri kaçtır? A) 4 B) 7 C) I I D) 15

Soru 8
f bire bir ve örten bir fonksiyondur. f(x) ””””2x+ 3 olduğuna göre f- 1 (x)'in kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Analitik düzlemde verilen 2, 3) ve B(k, 1) noktaları arasındaki uzaklık 2 birim olduğuna göre k'nin değeri kaçtır?

Soru 10
A(”” 2, 1) noktasından geçen 1 ve eğimi ”” olan doğrunun 7 denklemi aşağıdakilerden hangisidir? C) x-2y-O D) '(+4+2-0

Soru 11
4x”” +3 O doğrusuna paralel olan doğrunun eğimi nedir?

Soru 12
A +50 x +550 x+ 10 4x-250 c Şekildeki ABCD dörtgeninde m(ABC) 10', m(BCD) - 25', m(CDA) x + 50' ve m(Öğ) 3x + 550 olduğuna göre x kaç derecedir? A)30 B)35 C)40 D) 45

Soru 13
s Şekildeki PRST dörtgeninde, [PS] ve [TR] köşegendir. A(PET) 6 cm2, A(PRE) 9 ve 18 cm2 olduğuna göre A(fğğ) kaç santimetrekaredir? B) 12 C) 15 D) 18

Soru 14
2 10 Şekildeki ABCD dik yamuğunda [DC] ı [CB] ve [CB] ı [AB]'tir. m (DAE) m (EAB), m (EDA) m (CDE), DC 2 cm 10 cm olduğuna göre I AB kaç santimetredir? C) 10 D) 12

Soru 15
D 5 10 6 c Şekildeki ABCD yamuğunda [DC] [AB]'tir. IDCl-6cm,lDAl-5cm, IAEl-10cmvelEBl-3cm olduğuna göre İCB I kaç santimetredir? A) 2Jî B) 3Jj D) 3Jî

Soru 16
12 c Şekildeki BCDE karesinde, m(KDE) 150 vel DKI- 12 cm olduğuna göre I BKI kaç santimetredir? B) 6J2

Soru 17
c 8 Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [DE] I [AB]'tir. duğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir? A) 78 C) 130 B) 104 D) 156

Soru 18
c 8 Şekildeki ABCD parelelkenarında [DH] ı [ABI [DK] ı [BC]'tir. IDHlz8cm,lAHlz 6cm ve I HB 7 cm olduğuna göre I DK I kaç santimetredir? A) 10 C) 12 B) 10,4 D) 12,4

Soru 19
İç açılarının ölçüleri toplamı 18000 olan düzgün bir çokgenin kaç tane köşegeni vardır? A)24 B)34 C)54 D)64

Soru 20
3 7 c Şekildeki ABCD deltoidinde ACI ve DB] köşegendir. I AD l'tir. IDEI-IECLICFI-IFBL duğuna göre ABCD deltoidinin çevresi kaç santimetredir? A)34 B)36 C)38 D) 40

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?