2015-2016 2. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Matematik 3 2015-2016 2. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
n! 20 olduğuna göre n! kaçtır? C)24 D) 120

Soru 2
P(n, 2) + P(n, 1) 64 olduğuna göre n kaçtır? C) 12 D) 16

Soru 3
c Şekildeki çember üzerinde bulunan A, B, C, D, E noktalarını köşe kabul eden en cok kaç farklı üçgen oluşturulabilir? B) 10 C) 15 D) 20

Soru 4
Düzgün bir madeni para 4 kez havaya atılıyor. Paranın üst yüzüne 2 kez yazı, 2 kez tura gelme olasılığı nedir?

Soru 5
f(x) + 1 olduğuna göre f- 1 (11) kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10

Soru 6
f(x) 3x”” İve g(x) 4x olduğuna göre (2f ”” g) (3) kaçtır?

Soru 7
f(x) x + 4 ve (fog)(x) 2x ”” 1 olduğuna göre g(7) kaçtır? A) 7 C) 11 D) 13

Soru 8
Analitik düzlemde K(m, 6) ve L (3, ””2) noktaları veriliyor. I KL 10 birim olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Soru 9
2x+3y-5-Oveax-9Y+4-O denklemleri ile verilen doğrular birbirine paralel olduğuna göre a kaçtır?

Soru 10
L (”” 4, I) noktasından geçen ve eğimi -j olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ”” ”” 11 z O B) 2x C) 2x

Soru 11
1000 800 c Şekildeki ABCD dörtgeninde [BE], ABC'nın; [OF, ADC'nın açıortayıdır. m(BAD) 1000 ve m (BCD) 80001duğuna göre m (BEF) kaç derecedir? A) 10 B) 15 C)20 D) 25

Soru 12
9 Şekildeki ABCD karesinde [DE] ı [CLI I CE 9cm olduğuna göre I FL I kaç santimetredir?

Soru 13
Bir dikdörtgenin uzun kenarımn uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır. Bu dikdörtgenin köşegeninin uzunluğu 4J5 cm olduğuna göre alanı kaç santimetrekaredir? A) 16 B)20 C)30 D)32

Soru 14
4 5 Şekildeki ABCD dik yamuğunda [AB] // [DC] ve IDA] 1 [AB ]'tir. ADI 4 cm ve DCI I CBI 5 cm olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir? A)20 B)26 C) 30 D)40

Soru 15
D L c Şekildeki ABCD dörtgeninde K, L, E, F noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. A(ABCD) 60 cm2 olduğuna göre A(öü) + kaç santimetrekaredir? A) 30 B)20 C) 15 D) 10

Soru 16
Şekildeki ABCD paralelkenarında, E noktası DCI üzerindedir. A(AEB) 32 cm2 olduğuna göre A (ABCD) kaç santimetrekaredir? A)60 B)64 C) 72 D) 96

Soru 17
1000 Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [ACI köşegendir. m(bö) 20' ve 100' olduğuna göre m (EBA) kaç derecedir? A)80 B) 75 C) 70 D)65

Soru 18
F c D Şekildeki ABCD deltoidinde IBClzlCDlve [AC]n 31 FEI- 21 BFI olduğuna göre IAEI nedir? 1EDl

Soru 19
6 Şekildeki ABCDEF düzgün altıgeninde I AD 6 cm olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin çevresi kaç santimetredir? A)36 B)30 C)24 D) 18

Soru 20
Kenar sayısı 8 olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 115 C) 135 B) 125 D) 145

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?