2015-2016 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2015-2016 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti bazik özellik gösterir? A) HCI C) NH3 B) H2S04 D) HN03

Soru 2
Aşağıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait PH değerleri verilmiştir. pHzIO II pHz3 Buna göre bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir? A) Yalnız I C) ı ve III B) Yalnız III D) II ve III

Soru 3
Aşağıda 25cc 'taki bazı sulu çözeltilere ait PH değerleri verilmiştir. pH-3 pHzı 11 pH-12 Bu çözeltilere turnusol kâğıdı daldırılıyor. Buna göre hangilerinde turnusol kâğıdının rengi maviye döner? A) Yalnız I C) II ve III B) Yalnız III D) ı ve III

Soru 4
Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkarır? A) cu

Soru 5
Aşağıdaki asitlerden hangisinin cam şişede saklanması uygun değildir? A) HCl B) HBr

Soru 6
Halk arasında \"Kezzap\" olarak bilinen sulu asit çözeltisi aşağıdaki asitlerden hangisi ile hazırlanır? A) Amonyak B) Asetik asit C) Hidroklorik asit D) Nitrik asit

Soru 7
Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerin hangisi asidik özellik gösterir? A) Çamaşır suyu B) Sirke C) Sabun D) Lavabo açıcı

Soru 8
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece bazlara aittir? A) 250C 'ta çözeltilerinin PH değerleri 7' den büyüktür. B) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. C) Bulundukları maddelere ekşilik katarlar. D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Soru 9
Halk arasında sudkostik adı verilen, suda bol miktarda çözünen, sabun, deterjan üretiminde, evlerde lavabo açıcı olarak kullanılan kuvvetli baz aşağıdakilerden hangisidir? A) NaOH C) NH3 D) KOH

Soru 10
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi A) Asitler aktif metallere etki ederek H2 gazı açığa çıkarır. B) Nötral çözeltilerde PH değeri 14' tür. C) Asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir. D) indikatörler, asitlerle ve bazlarla etkileşerek renk değiştirir.

Soru 11
Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır? A) Kan C) su B) Ayran D) Tuzlu su

Soru 12
II. Madde Sıvı yağ Etanol Karbon tetraklorür Molekül polarllğl Apolar Polar Apolar Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür? A) Yalnız II C) ive III B) ıveıı D) ı, II ve III

Soru 13
Aşağıda verilen çözelti örneklerinin hangisinde hem çözücü madde sıvı hem de çözünen madde sıvıdır? A) Tuzlu su C) Kolonya B) Temiz hava D) çelik

Soru 14
40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır? A) 4 B) 20 C) 30 D) 80

Soru 15
I mg Ca iyonu bulunan 100 gram suyun derişimi kaç ppm' dir? A) 0,1 C) 10 D) 100

Soru 16
Aynı şartlarda bulunan su örneklerine üzerindeki maddeler eklenerek tamamen çözünüyor. 20 g tuz ı 100 g su 5 g tuz ı 100 g su II 10 g tuz ı 100 g su Hazırlanan bu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) II III ) I B) II III C) III D) III II

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir? A) Diyaliz B) Yüzdürme C) Damıtma D) Ayırma hunisi

Soru 18
Madde Etil alkol su Kaynama noktası 78Cc ıoooc Buna göre etil alkol - su karışımı hangi yöntemle ayrılabilir? A) Ayırma hunisi B) Ayrımsal damıtma C) Süzme D) Yüzdürme

Soru 19
”¢ Süt ”¢ Şekerli su ”¢ Hava . Gazoz Yukarıda verilen karışım örneklerinden kaç tanesi çözeltidir?

Soru 20
Hacimce % 20 'lik etil alkol içeren 300 mL sulu çözeltide kaç mL etil alkol vardır? A) 10 B) 20 C)40 D) 60

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?