2016-2017 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2016-2017 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti asidik özellik gösterir? A) NH3 C) NaOH B) KOH D) HN03

Soru 2
Oda koşullarında hazırlanan bazı sulu çözeltilere ait PH değerleri aşağıdaki gibidir. II. 10 III. PH 14 Buna göre bu çözeltilerden hangileri baz çözeltisidir? A) Yalnız I C) II ve III. B) Yalnız II D) ı, II ve III.

Soru 3
+ H2S04 CaS04 + 2H20 Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi A) Nötralleşme tepkimesidir. B) CaS04 bazdır. C) H2S04 asittin D) bazdır.

Soru 4
\"Asitler veya bazlarla etkileşerek renk değiştiren maddelere - - - - adı verilir.\" Verilen ifadede boş bırakılan - yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) indikatör C) Adezyon B) Stokiyometri D) Viskozite

Soru 5
Aşağıda verilen asitlerden hangisi cam şişelerde saklanamaz? A) Hl B) HCI D) HCOOH

Soru 6
Aşağıda verilen metallerden hangisi sadece \"kral suyu\" denilen bir asit karışımında çözünür? B) Al

Soru 7
Aşağıda verilen metallerden hangisi derişik H2S04 çözeltisine atıldığında S02 gazı açığa çıkar? A) cu C) Mg B) Ca

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi amfoter metal değildir? A)Zn B)şn C)Pb D)Ag

Soru 9
Asit yağmurları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi A) Tarihi yapılara zarar verirler. B) PH değeri 7'nin üstünde olan yağmurlardır. C) insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. D) S02 ve N02 gazları yağmur suyunun asitliğini artırır.

Soru 10
”¢ Kışın yolların buzlanmasını önlemede ”¢ Hastalara verilen serumun bileşiminde ”¢ Gıda endüstrisinde Bazı kullanım alanları verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? A) NaOH C) KN03 B) NH3 D) Nacı

Soru 11
Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi heterojen bir karışımdır? A) Hava C) Tuzlu su B) Granit taşı D) çelik

Soru 12
Aşağıda bazı karışım çeşitlerine örnekler verilmiştir. ”¢ Emülsiyon ””+ Süt ”¢ Çözelti Şekerli su ”¢ Sıvı aerosol Sis ”¢ Süspansiyon ””+ Duman Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?

Soru 13
l. Kolonya (alkollü su) II. Gazoz III. Hava Yukarıda verilen çözeltilerin hangilerinde çözücü ve çözünen aynı fiziksel halde bulunur? A) Yalnız III C) ı ve III. B) ive II. D) ı, II ve III.

Soru 14
Kütlece %20'Iik sodyum klorür (NaCI) içeren 150 gram sulu çözeltide kaç gram sodyum klorür bulunur? A)30 B)25 C)20 D) 15

Soru 15
Madde U re Polar/iyonik/ Apolar polar II Yemek tuzu iyonik Karbon Apolar tetraklorür Tabloda verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür? A) Yalnız II C) ı ve III. B) ive II. D) ı, II ve III.

Soru 16
40 mL etanol ile 210 mL su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltideki etanolün hacimce yüzdesi kaçtır? A) 12 B) 16 C) 19 D) 20

Soru 17
I. Donma noktası düşmesi II. Kaynama noktası yükselmesi III. Özkütle Verilenlerden hangileri koligatif özelliktir? A) Yalnız I c) ı veıı. B) Yalnız III D) II ve III.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen karışımları ayırma yöntemidir? A) Diyaliz B) Yüzdürme C) Aktarma D) Ayrımsal damıtma

Soru 19
Zeytinyağı- su gibi heterojen sıvı- sıvı karışımları ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır? A) Ayırma hunisi (faz oluşturma) B) Yüzdürme (flotasyon) C) Ayrımsal damıtma D) Süzme

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi karışımların süzme ile ayrılması yönteminin uygulamalarından değildir? A) Havadaki polen ve tozlara karşı kullanılan maskeler B) Pişmiş makarnanın kevgir ile suyundan ayrılması C) Araç motorlarının havadan gelen toz ve kirden korunması için kullanılan hava filtreleri D) Tuzlu su karışımından tuz ve suyun birbirinden ayrılması

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?