2016-2017 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2016-2017 2. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
• Allah’ın isimlerinden biridir. Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelir. • Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak demektir. Bu isim ve sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir etmesine ne denir?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi temel inanç esaslarından biri değildir?

Soru 6
Peygamberler çok zeki, akıllı ve anlayışlı kimselerdir. Bu cümlede peygamberlerin sıfatlarından hangisine değinilmiştir?

Soru 9
Allah’a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek, vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.” Bu hadiste aşağıdaki ibadetlerden hangisi hakkında bir uyarı vardır?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi haccın şartlarından biri değildir?

Soru 15
“Ey Muhammed! De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy olunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet) Bu ayetten Hz. Peygamber’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 16
“O, nefsi arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” (Necm suresi, 3-4 ayetler) “De ki: ”Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi.” (Yunus suresi, 16. ayet) Bu ayetler peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 18
Kur’an’ın doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışlarla gösterdiği İslam yoluna ___________ denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Soru 20
Hz. Muhammed (sav.)’in söz, fiil ve takrirlerine ne denir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?