2016-2017 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2016-2017 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
”¢ Limon suyu . Sirke ”¢ Sabun Yukarıda verilen maddelerin asit ya da baz oluşlarına göre sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) Limon suyu B) Limon suyu, sirke C) Sabun, sirke D) Sabun, limon suyu Sirke, sabun Sabun Limon suyu Sirke

Soru 2
Aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi asit özelliğindedir? A) NaOH C) HNOR B) NH3 D) KOH

Soru 3
I. Genellikle tatları acıdır. II. Sulu çözeltilerinde H + iyonu oluştururlar. III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bazlara aittir? A) Yalnız I C) ı ve III. B) Yalnız II D) II ve III.

Soru 4
Aşağıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait PH değerleri verilmiştir. Bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir? A) Yalnız II C) ı ve II. B) Yalnız III D) II ve III.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisine Fe (demir) metali atıldlğında, H2 (hidrojen) gazı açığa çıkar? A) HCI C) NH3 B) KOH D) NaOH

Soru 6
. H2S04 . HNO 3 3 Yukarıda verilen maddelerin 250C'ta hazırlanan sulu çözeltilerine kırmızı turnusol kağıdı daldırılıyor. Bu çözeltilerden kaç tanesi, turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?

Soru 7
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir? A) Elde kayganlık hissi uyandırırlar. B) Sulu çözeltilerinde iyonu oluştururlar. C) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. D) Sulu çözeltilerinde iyonlaşırlar ve elektriği iletirler.

Soru 8
HCI + NaOH Nacı + H20 Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde, altı çizilmiş maddelerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? HCI A) Baz B) Tuz C) Asit D) Asit NaOH Asit Baz Baz Tuz Nacı Tuz Asit Tuz Baz

Soru 9
Halk arasında \"alçı taşı\" olarak bilinen kalsiyum sülfat tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) caS04 C) NaHC03 B) K2S04

Soru 10
Halk arasında \"Sud kostik” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Sodyum hidroksit B) Hidroklorik asit C) Sülfürik asit D) Amonyak

Soru 11
I. Tuzlu su II. Ayran III. Mayonez IV. Kolonya Verilen karışımların doğru sınıf'andırılması aşağıdakilerden hangisidir? Homojen C) III D) ı,lV Heterojen III, ıv II, III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hem çözücü (dağıtan) ortamın sıvı, hem de çözünen (dağılan) ortamın sıvı olduğu çözeltiye ömektir? A) Kolonya (alkollü su) B) Maden suyu C) Deniz suyu D) Şekerli su

Soru 13
\"Tuz - su\" karışımı, aşağıdaki karışım türlerinden hangisine ait bir ömektir? A) Süspansiyon C) Emülsiyon B) Çözelti D) Aerosol

Soru 14
Aşağıda bazı maddelere ait molekül polarllk / apolarllk özellikleri verilmiştir. ”¢ Etanol Polar ”¢ Sıvı yağ Apolar ”¢ Benzen Apolar ”¢ Karbon tetraklorür Apolar Buna göre belirtilen maddelerden kaç tanesi saf suda çözünmez?

Soru 15
80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır? A)20 B) 15 C)10 D) 5

Soru 16
50 mL amonyak (NH3) içeren 200 mL amonyak - su çözeltisindeki amonyağın hacimce yüzdesi kaçtır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

Soru 17
Aynı şartlarda hazırlanmış aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür? A) Kütlece % 5'Iik tuz çözeltisi B) Kütlece % 15'Iik tuz çözeltisi C) Kütlece % 20'Iik tuz çözeltisi D) Kütlece % 30'Iuk tuz çözeltisi

Soru 18
\"Etanol-su\" gibi homojen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmak için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır? A) Süzme B) Yüzdürme C) Ayırma hunisi D) Ayrımsal damıtma

Soru 19
Aşağıdaki karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir? A) Tuz - su B) Kum - su C) Metil alkol - su D) Zeytinyağı - su

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerindendir? A) Süzme C) Damıtma B) Diyaliz D) Yüzdürme

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?