2016-2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2016-2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Kur’an hakkında en geniş açıklamaların ve ayrıntılı yorumların bulunabileceği kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
İnsanlar kendi akılları ile Allah’ın varlığını anlayabilirlerse de O’nun zatını kavrayamazlar. Allah’ın kendilerinden ne istediğini, O’na nasıl ibadet edeceklerini ve ölümden sonraki hayatı anlayamazlar. Bunun için yol göstericilere ihtiyaçları vardır. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah ileiletişim kurma yollarından biri değildir?

Soru 5
Yaratmak, bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak, Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. Bu cümlede Allah’ın hangi sıfatı açıklanmıştır?

Soru 6
Tövbe, kişinin yaptığı hatalardan,işlediği günahlardan vazgeçerek piş manlık duyması ve bunları bir daha tekrarlamamaya karar vermesidir. Tövbe için özel bir yere, zamana veya aracıya ihtiyaç yoktur.Tövbe etmenin bazı şartları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?

Soru 8
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır…” (Hac suresi, 37. ayet) Bu ayetle, kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Soru 10
“Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat suresi, 6. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biri değildir?

Soru 12
“Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.” Mehmet Akif ERSOYBu dörtlükte Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği vurgulanmaktadır?

Soru 13
“Birden fazla ilah olsaydı kâinatta böyle mükemmel bir düzen olur muydu?” diyen Esra Öğretmen, bu sorusuyla öğrencilerinin dikkatini aşağıdakilerden hangisine çekmek istemiş olamaz?

Soru 14
Allah’ın varlığının kendisinden olması ve var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymamasıdır. Tanımlanan zâti sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarındandır?

Soru 18
Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilemez?

Soru 19
“Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy olunuyor…” (Kehf suresi, 110. ayet) Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından değildir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?