2016-2017 3. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Matematik 3 2016-2017 3. Dönem AÖL Matematik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
9! + 10! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 11 9 120 12 110

Soru 2
A 3,4, 5) kümesinin elemaniarıyla üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? A)64 B)80 C) 100 D) 125

Soru 3
-17 olduğuna göre n kaçtır?

Soru 4
(2x ””y) 6 açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan 3. terim aşağıdakilerden hangisi olur? A) 160x3y3 C) 160x4y2 B) 240x3y3 D) 240x4y2

Soru 5
Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur? A) k(x) 5x+3 B) h(x)- 2x2+X

Soru 6
Düzgün iki madeni para ve bir çift hilesiz zar havaya atılıyor. Madeni paraların yazı veya zarların üst yüzlerindeki sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? 3 8 5 12 2 2 3

Soru 7
f:R”” R, f(x) 6x ”” 3 olduğuna göre fil (15) kaçtır?

Soru 8
g(x) x2 ””2x+5 olduğuna göre (fog)(2) kaçtır? A)22 B)28 C)36 D) 40

Soru 9
f(x) ve oldu3 ğuna göre (4f ”” 2g)(””5) kaçtır? A) -26 B) -4 C) 18 D) 24

Soru 10
Köşelerinin koordinatları A(-2, 1), ve olan bir ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Denklemi ax ””2Y +5 z 0 olan doğrunun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır? A) -10 B) -6 D) 10

Soru 12
Denklemleri 3x””4Y+ I O ve 6x+ my”” I O olan doğruların ortak noktası olmadığına göre m kaçtır?

Soru 13
A (3, ”” 2) noktasının 3x ”” 4Y ”” 2 O doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?

Soru 14
Şekildeki KLMN dörtgeninde A(NKR)- 15 10 cm2 ve A(RLM) 4 cm2 dir. Buna göre A(RMN) kaç santimetrekaredir?

Soru 15
D 9 4 c 15 Şekildeki ABCD yamuğunda [DA] 1 [AB], [AD] 1 [DC], ADI- 9cm, IDCI- 4 cm ve 15 cm'dir. Buna göre IABI kaç santimetredir? A) 16 B) 15 C) 14 D) 13

Soru 16
c 8 7 Şekildeki ABCD paralelkenarında m (CDE) m(EDA), m (DAE) m (EAB), IADl-8cm, IEFI- 7 cmve IBFl-lFCl'tir. Buna göre ABCD paralelkenarının çevresi kaç santimetredir? A) 35 B) 36 C) 37 D) 38

Soru 17
D c 67,50 Şekildeki ABCD karesinde 67,50 dir. IAEI kaçtır? Buna göre I EDI 2

Soru 18
9 6 c Şekildeki ABCD deltoidinde IAHI”” 9 cm, IDHI”” 6 cm'dir. Buna göre ABCD deltoidinin alanı kaç santimetrekaredir? A)54 B) 72 C) 78 D) 91

Soru 19
Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? C) 10 D) 12

Soru 20
D E 3 6 c Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [BEL [DC], 3cm, 6cm veA, F, C noktaları doğrusaldır. Buna göre IDEI kaç santimetredir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?