2017-2018 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 4. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 4 2017-2018 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Soru 1
• İpli, el, araba, parmak, iskemle gibi türleri vardır.
• Anadolu'da korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak gibi isimlerle yaşar.
• Türk oyununda iki tane başkahramanı bulunmaktadır. Bunlar İbiş ve İhtiyar'dır.

Özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Geleneksel Türk halk tiyatrosundaki Pişekâr, Karagöz oyunundaki hangi kahramana benzemektedir?

Soru 7
Yanlış geleneklerin eleştirildiği, Batılı anlamdaki ilk tiyatro oyunumuz - - - -

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8
Birden çok yargıyı, düşünce ve isteği bildiren cümlelere birleşik cümle denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre birleşik cümle değildir?

Soru 9
Çocukluğumda bir arife günü Eyüp Türbesi'nde içimi dolduran derin heyecan ve garip huşu yine ortaya çıkmıştı. O sabah sekiz tane kınalı kocaman koyunun ahırdan melemeleri işitiliyordu. Bahçenin bir köşesinde derin bir çukur kazılmış, büyükbabam kollarını sıvamış kurbanları kesmeye hazırlanıyordu. Her koyunun kimin için kesildiğini anlattı:
"Bu Kemal'in, bu Refet'in ruhu için, şu senin."

Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

Soru 10
• Anılar yaşandığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.
• Türk edebiyatında ilk anı örneği Divanü Lügati't Türk'tür.
• Anı türü "anı portre" ve "düz anı" olmak üzere iki grupta toplanır.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi haberi oluşturan unsurlardan (5N "" 1K kuralı) değildir?

Soru 13
Bilinçsizce kullanılan sanayi tipi aletler ölüme hatta yaralanmalara neden olabilir.Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Batı kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerdendir?

Soru 16
Batı'da da şiir hem bir yetenek hem de sabırlı bir bilgi işi olarak anlatılagelmiştir. Bazı edebî anlayışlar daha çok ilhama bazıları daha çok zekâ gücüne önem vermişlerse de şair hepsinde bilen, arayan, bulan hele dilin doğrusu yanlışı kendinden sorulan adamdır. Batı'da sanatkârların en şuurlusu, işini en bile bile yapan, tesadüfe en az pay bırakan şairdir diyebilirim.

Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?

Soru 17
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü deneme değildir?

Soru 18
Yeni ressamlar geçmişi yok saymak şöyle dursun ona her zamankinden daha fazla başvuruyorlar. Eski ressam için geçmiş çok defa kendi ustasından ibaretken yeni ressam bütün insanlığın geçmişini, mağara devrinden bu yana, kendi geçmişi biliyor. Hiçbir devirde resmin geçmişi ressamların önüne bugünkü kadar cömertlikle serilmemiş ve eserlerine girmemiştir.

Bir denemeden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Soru 19
Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?

Soru 20
AYŞE : Gece mi çıkacaksın yola?
AHMET : Evet, bu gece"...
AYŞE : Geriye dönecek misin?
AHMET : Bilmem, belki bir gün"...

Bu diyalogda Ahmet'in kurduğu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?