2017-2018 3. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 4. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 4 2017-2018 3. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Soru 1
Pişekâr: Vay! Hoş geldin, safa geldin. Derisi patlamış, ipi kasnağı kırılmış, derunu tozla dolmuş, çöp arasına atılmış bekçi davulu"...
Kavuklu: Vay! Hoş bulduk, safa bulduk"... Kıyılarda kalmış, içini dışını sıçanlar yemiş, pis pis kokmuş, her tarafı delik deşik olmuş Lâpseki kavunu! Başıma gelen ma cerayı anlatsam da dinlesen, o vakit anlarsın"...

Bu diyalog aşağıdaki geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin hangisinden alınmıştır?

Soru 2
Asıl oyundan bağımsız bir bölümdür. Hacivat ile Karagöz arasında geçen konuşmadır. Hacivat'ın "Vay Karagöz'üm, benim iki gözüm merhaba." sözü ile başlayıp parçanın sonuna kadar devam eden kısmıdır.

Bu metinde Karagöz oyununun hangi bölümünden söz edilmektedir?

Soru 3
Namık Kemal aşağıdaki tiyatrolarının hangisinde tarihsel bir konu işlemiştir?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

Soru 6
I. Methedici taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendirir.
II. Meddah, kişilerin ağız özelliklerini taklit ettiği gibi hayvanların seslerini de taklit eder.
III. Perdesi, elbiseleri, dekoru ve kişileri bulunan bir tiyatro türüdür.
IV. Bu tiyatronun başarısı tek kişinin söz söylemedeki başarısına bağlıdır.

Cümlelerin hangisinde Meddah oyunuyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

Soru 7
Haziran ayının bunaltıcı günlerinden biriydi. Tarlada mercimekleri biçiyorduk. Bizler, kendimizi kaptırmış orakları sallarken kardeşimin yerde bir şeyle oynadığını ve onunla konuşmaya çalıştığını fark ettik. Merak edip yanına gittik. Oynadığı şey kocaman bir akrepti. Kuyruğunu dikmiş, kardeşimle cebelleşiyordu. Kardeşim onu bir kediye benzetmiş, "pisi pisi" diye sesleniyordu. Onun bir kedi olmadığını anlatmak çok zor oldu. Ama çok şükür kardeşimi sokmamıştı.

Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

Soru 10
Bir edebî tür olarak anı toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları veya şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür. Anılar yaşanabilecek olanı değil, olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe dayalıdır. Bu yönüyle anılar yaşandığı dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve tarihî yapısını yansıtan birer belge niteliği taşırlar.

Bu metinde anıların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerden değildir?

Soru 12
Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi daha etkilidir?

Soru 13
Bir bayram sabahıydı. Yaşım 11-12 ya vardı ya yoktu. Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş, harçlıklarımızı almış, kendimizi sokaklara atmıştık. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Sokakta dolaşırken birisi sınıf arkadaşım olan iki kardeşle karşılaştık. Kendimizce bayramlaştıktan sonra harçlıklarımızdan bahsetmeye başladık. Bu iki kardeşin ailesi son derece yoksuldu. Bizim durumumuz da pek iyi değildi. Benim harçlığım nerdeyse onların elindekinin 10 katıydı. O an çocuk olmama rağmen içim burkuldu. Harçlığımı çıkarıp onlarınk

Soru 16
Medeniyetin getirdiği inceliğin ve zarafetin bir bedeli olması gerekir diye düşünebiliriz. Medeniyet, insana inceliği veriyor, karşılığında içtenliği alıyor. Medeni insanların hayatlarının her yönünde yapma kurallara boyun eğmeleri, onları kendilerinin olmayan bir yaşayış içine hapsediyor. Bundan şikâyetleri yok onların elbette. Çünkü artık yaptıkları ile düşündükleri arasında bir zıtlık duymayacak kadar medeni hale gelmişlerdir.

Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi 20.yy. Batı Türkçesinin dönemlerinden biridir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?