Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Fizik 3 2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Bir iletkenden t sürede geçen yük miktarına akım şiddeti denir ve bağıntısı ile hesaplanır.Buna göre bir iletkenin birim kesitinden 1 s’de 1 C’luk yük geçiyorsa iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

Soru 2
Uzunluğu L, özdirenci , kesit alanı A olan metal bir telin direnci bağıntısı ile hesaplanır.Buna göre aynı metal telin uzunluğunu 4 katına çıkarılırsa telin direnci kaç R olur?

Soru 3
Bir elektrik devresindeki eşdeğer direncin değerini değiştirmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Sıcaklığı sabit olmak koşuluyla bir iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletkenden geçen akım şiddetine ora- nı sabittir ve bu oran iletkenin diren- cine eşittir. Buna göre uçları arasında 30 V’luk gerilim uygulanan telin üzerinden 6 A şiddetinde akım geçtiğinde tel kaç ohm’luk direnç gösterir?

Soru 5
Seri bağlı dirençlerin yaptığı işi tek başına yapan dirence eş değer direnç denir ve R=R1+R2+R3 +Rn olarak hesaplanır.Buna göre şekildeki devrede yer alan seri bağlı 8 , 4 ve 6 ’ luk dirençlerin eş değer direnci kaç ohm’dur?

Soru 6
Dirençlerin paralel bağlanması durumunda:I. Paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı her zaman eşittir. II. Paralel bağlı dirençlerden geçen akım şiddetlerinin toplamı ana koldan geçen akıma eşittir. III. Günlük yaşamda kullandığımız prizlerin elektrik tesisatları paralel olarak bağlanmıştır.yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7
Şekildeki devrede ampuller özdeş ve her birinin direnci 3Ω ’dur.Buna göre devreden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

Soru 8
Bakır ve çinko levhaları kullanıp tuzlu suya batırılmış süngere yerleştirip elektrik akımı elde eden ve ilk pili icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Üreteçler kullanım yerlerine göre farklılıklar gösterir.Buna göre;I.telefon II.el feneri III.bilgisayar ve tabletverilenlerin hangilerinde üreteç kullanılır?

Soru 10
Bir elektrik ısıtıcısı 120 V’luk potansiyel farkla çalışırken ısıtıcıdan 10 A’lik akım geçtiğine göre ısıtıcının gücü kaç watt’dır?(Güç=Akım şiddeti x Gerilim)

Soru 12
I. Elektrik süpürgesi II. Bulaşık makinesi III. Çamaşır makinesiAraçlarından hangileri elektrik akımının manyetik etkisi ile çalışmaktadır?

Soru 13
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu birçok canlının Dünya’nın manyetik alanını algılayıp yönlerini ve göç rotalarını manyetik alan çizgilerine göre belirledikleri tespit edilmiştir.Buna göre:I.arılar, II.göçmen kuşlar, III.balıklar.hangileri yerin manyetik alanından yararlanarak yönlerini bulurlar?

Soru 14
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının ağırlıkları eşittir. (S=taban alanı)Buna göre kapların durdukları zeminde temas ettikleri yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetlerinin (FK,FL ve FM) büyüklük sıralaması nasıldır?

Soru 15
Ağırlıkları eşit K, L, M ve N tahta prizmaları taban alanları 2S, 3S, 4S ve 6S olarak şekildeki gibi yatay düzlemde durmaktadır.Buna göre hangi tahta prizmanın tabanına yaptığı basınç en azdır?

Soru 16
Durgun sıvıların basıncı ile ilgili:I. Sıvının bulunduğu kabın şekline bağlıdır. II. Sıvının yoğunluğuna bağlıdır. III. Sıvının derinliğine (yüksekliğine) bağlıdır.yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 17
Pascal prensibine göre sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynen ve dik olarak iletilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi pascal prensibinden yararlanılarak çalışan araçtır?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kaldırma kuvvetinden yararlanılarak çalışan bir araçtır?

Soru 19
Hacmi 4 cm3 olan tahta küre öz küt- leleri dK, dL ve dM olan eşit hacimli sıvılar içine bırakıldığında konumları şekildeki gibidir.Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki büyüklük sıralaması nasıldır?

Soru 20
Ağırlığı 80 N olan bir taş parçası suya atılıp taş suyun içerisindeyken dinamometre ile ağırlığı ölçüldüğünde dinamometre 60 N gösteriyor.Buna göre suyun taş parçasına uyguladığı kaldırma kuvveti kaç N’dur?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?