Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Fizik 3 2018-2019 2. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Yüksekliği 3 m olan silindir biçimindeki su deposu şekildeki gibidir. Yer Tamamı su ile dolu deponun tabanındaki basıncın büyüklüğü kaç N Im2 dir? (g z 10 m/s2, d z 1000 kg/m3) A) 30 C) 3 000 B) 30 000 D) 300

Soru 2
Her türlü akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir. Buna göre: I. İçtiğimiz su akışkandır. II. Vücudumuzda dolaşan kan akışkandır. III. Uçaklar akışkan hava içinde hareket eder. verilen örneklerden hangileri doğrudur? A) ı ve II. C) ı ve III. B) II ve III. D) ı, II ve III.

Soru 3
Hortumla evinizin bahçesini sularken hortumun ucunu elinizle sıkarsanız; I. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı artar. II. Hortumun kesit alanı büyür ve akan suyun hızı artar. III. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı değişmez. yargılarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) ive III. D) ı, II ve III.

Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesini açıklar? A) Akışkanlarda, hızın Yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük oldüğü yerde ise basınç değişmez. B) Akışkanlarda, hızın Yüksek olduğu yerde basınç fazla, hızın düşük olduğu yerde basınç az olur. C) Akışkanlarda, hızın Yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük oldüğü yerde ise basınç fazla olur. D) Akışkanlarda, hızın Yüksek veya düşük olması basıncı hiçbir şekilde etkilemez.

Soru 5
Havacılıkta pilotlar sis ya da yağış gibi kötü hava koşullarında yüksek tepe ya da binalardan ne kadar yüksekte olduklarını belirlemek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanırlar? A) Manometre C) Altimetre B) Termometre D) Dinamometre

Soru 6
Bir kaya parçasının hava ortamındaki ağırlığı dinamometre ile yapılan ölçum sonucu 20 N olarak bulunuyor. Kaya parçası suyun içindeyken dinamometre ile bu ölçüm yapılsa okunan değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 18 B)21 C)40 D) 50

Soru 7
Şekildeki K ve L kapları h Yüksekliğine kadar su ile doludur. K kabının taban alanı 2A L kabının taban alanı ise 3A'dır. L 3A h Yer 2A Buna göre; I. K ve L kaplarının tabanındaki sıvı basıncı birbirine eşittir. II. K kabının tabanındaki sıvı basıncı L'ye göre daha fazladır. III. L kabının tabanındaki sıvı basıncı K'ya göre daha fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) II ve III.

Soru 8
Şekildeki K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri birbirinden farklıdır. Sıvı Yer Buna göre K ve L için; I. Özkütle II. Hacim III. Kütle büyüklüklerinden hangileri eşittir? A) Yalnız I B) ı ve III. D) ı, II ve III.

Soru 9
Madde atom adı verilen taneciklerden oluşmuştur. Buna göre; I. Atom, çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan elektronlardan oluşur. II. Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur. III. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III. D) ı, II ve III.

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilebilir? A) Altın C) Tuzlu su B) Plastik D) Demir

Soru 11
Elektriksel direnç ile ilgili; I. iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. II. iletkenin kesiti ile doğru orantılıdır. III. iletkenin cinsine bağlı değildir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III. D) ı, II ve III.

Soru 12
Direnci 12 0 olan bakır telin boyunun g lük kısmını kesip atarsak geriye kalan kısmın direnci kaç ohm'dur? D) 10

Soru 13
Direnci 60 Q olan elektrikli ısıtıcının çalışması için ısıtıcıdan 4 A akım geçmesi gerekmektedir. Buna göre ısıtıcının çalışması için gerekli olan gerilim kaç volt olur? A) 120 B)220 C)240 D) 260

Soru 14
6 ve 2 Q'luk iki direnç seri bağlandığında devrenin eşdeğer direnci kaç Ohrn olur?

Soru 15
Direnci 30 Q olan bir iletkenden 3 Alık akım geçmektedir. Bu iletkenin gücü kaç watt'tır? A)90 B) 120 C) 270 D) 300

Soru 16
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir. Buna göre; I. Elektrikli araç satın alınırken enerji verimliliği dikkate alınmalıdır. II. Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar kullanılmadığı zaman tamamen kapatılmalıdır. III. Aydınlatmada tasarruflu ampuller tercih edilmelidir. ifadelerinden hangileri enerji tasarrufu için doğru davranıştır? C) ı ve III. B) II ve III. D) ı, II ve III.

Soru 17
Ferromanyetik maddelere; I. Demir II. Nikel III. Kobalt hangileri örnek verilebilir? C) ı ve III. B) II ve III. D) ı, II ve III.

Soru 18
Şekilde görüldüğü gibi ”¢ Negatif yüklü K cismi L cismini itiyor. ”¢ L cismi M cismini çekiyor. Buna göre L ve M cisimlerinin yük durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) L (Negatif), M (Pozitif) B) L (Negatif), M (Negatif) C) L (Pozitif), M (Pozitif) D) L (Pozitif), M (Nötr)

Soru 19
Akım şiddeti ile direncin çarpımı (Amper x Ohm) işlemiyle elde edilen fiziksel niceliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metre C) Volt B) Kalori D) Mol

Soru 20
”¢ Bir iletkenin elektrik Yüklerinin hareketine karş koymasına .......5.. denir. ”¢ Demir, nikel gibi maddeleri çeken cisimlere denir. ”¢ Akım geçen iletkenlerin çevresinde oluşur. K, L ve M ile ifade edilen boşlukların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Mıknatıs B) Direnç C) Manyetik alan D) Direnç Direnç Mıknatıs Mıknatıs Manyetik alan Manyetik alan Manyetik alan Direnç Mıknatıs

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?