Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2018-2019 2. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Bir bilim insanı belirli miktar kömürü kapalı bir kaba koyup kabı tartmıştır ve ardından bu kömürü yakmıştır. Yanma olayı sonrası kabı tekrar tarttığında kütlenin değişmediğini gözlemlemiştir. Bu deney kimyanın temel kanunlarindan hangisi ile İlişkilidir? A) Kütlenin Korunumu Kanunu B) Sabit Oranlar Kanunu C) Katlı Oranlar Kanunu D) Sabit Hacimler Kanunu

Soru 2
Hidrojen Oksijen gazı gazı su buharı 18g 2 g hidrojen gazı ile bir miktar oksijen gazının tepkimesinden 18 g su buharı oluşmaktadır. Buna göre kaç gram oksijen gazı tepkimeye girmiştir? B) 12 C) 16 D) 20

Soru 3
s 14 g 11 g 22 g Yukarıdaki tabloda demir ve kükürt elementlerinin farklı miktarlarının tepkimesinden oluşan Fes bileşiğinin kütleleri verilmiştir. Tablodaki değerler dikkate alındığında; l. Kütlenin korunumu II. Sabit oranlar III. Katlı oranlar kanunlarından hangileri ile ilişki kurulabilir? A) Yalnız l. C) ı ve III. D) n ve III.

Soru 4
8 gram CH4 gazı kaç moldür? (CH4 : 16 g/mol)

Soru 5
1 mol maddedeki tanecik sayısı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 6,02.1020 C) 6,02.1025 3) 6121023 D) 6,021028

Soru 6
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi sentez tepkimesi değildir? A) 2+12 + 02 2H20 B) C + 02 C02 C) N 2 + 3H2 2NH3 D) 2HgO 2Hg + 02

Soru 7
Yukarıda verilen çözünme ”” çökelme tepkimesine göre \"çökelti' şeklinde adlandırılan madde hangisidir? A) Naci C) Agcı B) AgN03 D) NaN03

Soru 8
2+12 + 02 2H20 Yukarıda verilen tepkimeye göre başlangıçta 1-12 ve 02 moleküllerinden 2'şer mol ile tepkime başlatılmıştır. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre aşağıdakilerden hangisi anlı tır? A) Sınırlayıcı bileşen H2'dir. B) 2 mol H20 Oluşur. C) 1 mol 02 harcanır. D) I mol +12 harcanır.

Soru 9
Aşağıda verilen maddelerden hangişi saf madde ğgğüğğ!? A) Tuz C) Şeker B) su D) Kolonya

Soru 10
Bir öğrenci tuz ve suyu bir kapta birleştirerek homojen bir karşım hazırlamıştır. Daha sonra suyu buharlaştırıp yoğunlaştırarak hem tuzu hem de suyu tekrar elde etmiştir. Öğrenci bu uygulama ile karışımların hangi özelliğini fark etmiştir? A) Karışımdaki bileşenler kendi özelliklerini korur. B) Karışımı oluşturan bileşenlerin oranları sabit değildir, C) Karışımlar belirli bir formülle ifade edilemez. D) Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler.

Soru 11
Aşağıda verilen heterojen karışımlardan hangisinde hem dağılan madde hem de dağılma ortamı sıvıdır? A) Ayran C) Benzin-şu B) Çamur D) Tebeşir tozu-su

Soru 12
. 100 g su +5 g şeker II. 100gsu+ 10 g şeker III. 100 g su + 15 g şeker Yukarıda belirtilen miktarda şeker ve su içeren çözeltiler için derişik olandan seyreltik olana doğru sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) l, II, III C) II, l, III B) III, II, I D) III, ı, II

Soru 13
Kütlece % 20'Iik 200 gram şekerli su çözeltisi kaç gram şeker içerir? A) 20 B)30 C)40 D) 50

Soru 14
Ambalajlanmış şekilde satışa sunulan suların etiketinde bazı gösterge parametreleri yazmaktadır. Örneğin, sodyum miktarı 1 mg1L şeklinde gösterilir. Bu bilgiye göre örnekteki suyun 1 litresinde bulunan sodyum iyonu derişimi kaç ppm'dir? B) 1,57 C) 3,14 D)

Soru 15
l. Araç radyatörlerinde antifiriz kullanılması II. Yolların buzlanmasını önlemek için tuz kullanılması III. Normal koşullarda saf suyun 1000C'ta kaynaması Yukarıda verilenlerden hangisi çözeltilerin koligatif özellikleri ile ilgilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. D) II ve III.

Soru 16
Aşağıda verilen metallerden hangişi mıknatıs tarafından çekilmez? A) Demir C) Kobalt B) Nikel D) Altın

Soru 17
İnce kumu içerisindeki iri taşlardan ayırmak için uygulanması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Eleme C) Damıtma B) Süzme D) Özütleme

Soru 18
Aşağıda verilen karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Alkol-su B) Benzin-su C) Makarna-su D) Yağ-su

Soru 19
Otomobillerdeki hava filtreleri sayesinde toz zerreleri gibi katı maddeler havadan ayrılır. Hava filtreleri kullanılarak yapılan bu ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kristallendirme B) Süzme C) Yüzdürme D) Damıtma

Soru 20
Aşağıdaki düzenek yardımıyla tuzlu su karışımı bileşenlerine ayrılmaktadın su çıkışı Yoğuşturucu Buharı Tuzu Su Soğuk su -Şaf su Tuzlu suyu tuz ve su olarak birbirinden ayırmak için kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayırma hunisi B) Basit damıtma C) Süzme D) Diyaliz

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?