Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 3 2018-2019 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?

Soru 2
Türkçenin 6 ile 10. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. II. Köktürk Devleti'ne ait, Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri bu dönemde yazılmıştır.

Türkçenin bu parçada sözü edilen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
• 28 işaret ve sembolden meydana gelmiştir.
• Harflerden 4'ü sesli, geri kalanı sessizdir.
• Sağdan sola ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır.

Bu cümleler Uygur alfabesinin özellikleri açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 5
Öldük, ölümden bir şeyler umarak Bir büyük boşlukta (I) bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü (II),
Gök parçası, dal demeti (III), kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi (IV) yaşamak

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır?

Soru 6
Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturulan nazım şeklidir. Bentlerden meydana gelir. Bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bestelenmek için yazıldığından bent sayısı fazla değildir. Konusu genellikle "aşk, sevgili, eğlence" gibi din dışı konulardır. Lale Devri şairi Nedim, bu türün en büyük şairidir.

Bu parçada sözü edilen nazımşekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki mesnevilerden değildir?

Soru 11
Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım"... İsim ararken sözlük bana ne kadar boş gelmişti. Ona, ışıl ışıl kâinat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda "Ömer" dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum.

Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

Soru 12
(I) 19. yüzyılda Tanzimat'la gelen yeniliklerle birlikte bugünkü anlamda ilk hikâye örneğini Ahmet Mithat Efendi "Letâif-i Rivayât (söylenegelen güze şeyler) adlı eserle vermiştir.
(II) Sami Paşazade Sezai "Küçük Şeyler" adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur.
(III) Servetifünun Dönemi'nde yalın diliyle dikkat çeken Ömer Seyfettin, titiz gözlemciliğiyle gerçekçi hikâye geleneğini başlatır.
(IV) Servetifünun Dönemi'nde Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın eser veren yazarlardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Soru 13
Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

Soru 14
Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamur, kurusun da gidelim

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 15
Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler
Kapında hâsıl etdi bu devâsız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

Soru 16
Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,
Ay Kağan'ın o günde, bir erkek oğlu oldu
Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın!
Ağzı kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın!
Al, al idi gözleri, saçları da kapkara,
Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!

Oğuz Kağan Destanı'ndan alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 17
I. Bozkurt "" Türk
II. İgor "" Fransız
III. Kalevela "" Fin
IV. Ramayana "" Hint

Numaralanmış destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 18
I. Toprak
II. Işık
III. Ağaç
IV. Buğday

Numaralanmış sözcüklerden hangileri Türk destanlarındaki motiflerdendir?

Soru 20
I. Otobüsü kaçırdığı için iş yerine kadar yürüyerek gelmiş.
II. Hatalarından ders çıkartıp bundan sonra dikkatli davranmalısın.
III. Anlattığı hikâyelerle insanların dikkatini çekmişti.
IV. Bakışlarındaki cesaret, karşısındakini korkutmaya yetmişti.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim-fiil kullanılmıştır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?