2018-2019 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2018-2019 3. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Allah inancına sahip insanlardan beklenen davranışlardan biri değildir? A) İnsanların gizli hallerini araştırmaya çalışması B) Haram, hurafe ve batıl şeylerden uzak durması C) Tavır ve davranışlarında Allah'ın rızasını gözetmesi D) İnsanlara ve diğer varlıklara faydalı olacak işler yapması

Soru 2
Hz. Peygamber gençleri ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik etmiş, cesaretlendirmiştir. Yeri geldiğinde başkomutanlık gibi önemli bir vazifeyi henüz 20 yaşındaki bir delikanlıya vermiştir. 25 yaşında bir genç olan Muş'ab'ı, Medine'ye öğretmen olarak göndermiştir. Yine gençlerin yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmiş, gelen ayetleri yazıya geçiren vahiy kâtiplerini gençlerden seçmiştir. Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Eğitime önem vermiştir. B) Gençlere güvenmiştir. C) Gençlere sorumluluklar vermiştir. D) Gençleri tecrübeli kişilere tercih etmiştir.

Soru 3
\"Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O'ndan isterler; O, her an yaratma hâlindedir.\" (Rahman suresi, 29. ayet) II. \"Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerine(Hûd suresi, 6. ayet) III. \"Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur... (l-i İmrân suresi, 6. ayet) Bu ayetler Allah'ın aşağıdaki isimlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) Settar Gaffâr Müheymin Rahim Bâri Rahman Rezzak Kerim Cebbâr Kayyum Musavvir Bâki

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın başkalarında bulunmayan, kendisine özgü sıfatlarındandır? A) Vahdaniyet C) Basar B) Kelam D) Semi

Soru 5
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde duanın nasıl yapılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir? A) \"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm...\" (Bakara suresi, 186. ayet) B) \"Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 'Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin' dedi.\" (l-i İmrân suresi, 38. ayet) C) \"Hayır! (Bu durumda) yalnız O'na dua edersiniz, O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz.\" (En'âm suresi, 41. ayet) D) \"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.\" (Araf suresi, 55. ayet)

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin tümü için söylenemez? A) Allah rızası için yapılmalıdır. B) Samimiyet ve devamlılık esastır. C) Belli mekân ve zamana mahsustur. D) İnsanın Allah ile irtibat kurma yoludur.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir tövbe ifadesidir? A) Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni affet. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğim. B) Allah'ım! Seni tüm eksik ve noksanlıklardan tenzih eder, hamdinle seni teşbih ederim. C) Allah' ım! Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. D) Rabbim! Beni ve neslimi sırat-ı müstakim üzere kıl.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın okunuşu ile ilgili kavramlardan biridir? A) Sure C) Hizb B) Tilavet D) Cüz

Soru 9
Eşler arasındaki tutum ve davranışlardan hangisi evliliği olumsuz etkiler? A) Sadakatli olmak B) Hoşgörülü olmak C) Karşılıklı güven duymak D) Sorumluluğunu diğerine bırakmak

Soru 10
Hz. Peygamber; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir ayırmaksızın toplumun her kesminden insanlarla iletişim kurmuş, onlara İslam'ı tebliğ etmiştir. Ancak ilk Müslümanların çoğunluğunu gençler oluşturmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Gençlik döneminin, değişim ve yenilenmeye açık olmasıyla B) Genç nüfusun sayı bakımından az olmasıyla C) Hz. Peygamber'in tebliğ metoduyla D) Hz. Peygamber'in yaşıyla

Soru 11
”¢ Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talip'in oğludur. ”¢ Hz. Peygamber'e ilk iman eden dört kişiden biridir. ”¢ Hz. Peygamber'in damadıdır. Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir? A) Hz. Osman B) Hz. Ali C) Hz. Cafer D) Hz. Zeyd

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korumayı amaçladığı beş temel esastan biri değildir? A) Mal C) ırk B) can D) Din

Soru 13
\"O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.\" (l-i İmrân suresi, 159. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette teşvik edilen davranışlardan değildir? A) Tövbe ve istiğfar etmek B) Merhametli olmak C) İstişare etmek D) Cömert olmak

Soru 14
İslam dinine göre evlilik için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gereklidir? A) Kına C) Nikâh B) Nişan D) Düğün

Soru 15
\"Rabbim! Zindan, bana, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!” Bu dua aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir? A) Hz. Yusuf C) Hz. Musa B) Hz. İbrahim D) Hz. Şuayb

Soru 16
Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber'i resim veya heykel ile tasvir etmekten kaçınmışlardır. İslam dünyasında puta tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi ile resim ve heykel sanatına da sıcak bakılmamıştır. Bu durum İslam sanat ve kültüründe bulunan aşağıdaki prensiplerden hangisi ile ilişkilendirilir? A) Doğal dengeyi bozan eserlerden uzak durulmuştur. B) Sadelik, sağlamlık, fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulmuştur. C) Kullanılan malzemenin doğal ve sağlam olmasına dikkat edilmiştir. D) Süslemelerde somut şekil yerine soyut şekil ve kavramlara yer verilmiştir.

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın eserlerinden biri değildir? A) Süleymaniye Cami B) Sultan Ahmet Cami C) Şehzade Cami D) Selimiye Cami

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının ünlü mutasavvıflarından biridir? A) Fuzuli C) Nedim B) Baki D) Yunus Emre

Soru 19
Minyatür ile ilgili eser veren sanatçıya ne ad verilir? A) Hattat C) Nakkaş B) Müzehhip D) Heykeltıraş

Soru 20
İslam, mal ve mülkün belirli kesimlerin elinde toplanmasını istemez çünkü bu sosyal adaletin ve dengenin bozulmasına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağlanmasına yönelik ibadetterden biridir? A) Namaz C) oruç B) Zekât D) Hac

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?