Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Fizik 3 2018-2019 3. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi üretmez? A) pil C) jeneratör B) ampul D) dinamo

Soru 2
Bir iletkenin birim kesitinden t sürede q kadar elektrik yükü geçtiğinde telde i kadarlık bir akım oluşmaktadır. Aynı telden aynı sürede 2q'Iuk elektrik yükü geçirilseydi, telde oluşan akım şiddeti kaç olurdu?

Soru 3
Katı iletkenlerin direnci ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanA) Telin boyuna bağlıdır. B) Telin kesit alanına bağlıdır. C) Telin cinsine bağlıdır. D) Telin kütlesine bağlıdır.

Soru 4
Bazı katı maddelerin öz dirençleri tabloda verilmiştir. Madde Adı Bakır Altın Demir Kâğıt Özdirenç(Q.m) 17.10 2.4.10 9.7.10 Buna göre, elektriği hangi madde diğerlerine göre daha iyi iletir? A) Bakır C) Demir B) Altın D) Kâğıt

Soru 5
İdeal bir direncin uçlarına V gerilimli pil bağlandığında dirençten i kadarlık akım geçmektedir. Buna göre 3 V gerimli pil bağlansaydı dirençten kaç i kadarlık akım geçerdi?

Soru 6
Dirençleri RI ve R2 olan iki direnç şekildeki gibi bağlanarak bir elektrik devresi oluşturuluyor. R2 6 n Buna göre KL arasında eş değer direnç kaç Q dur? D) 11

Soru 7
Direnci 4 Q olan ampul ve pil kul'anılarak şekildeki elektrik devresi kuruluyor. 41 // v z 12 volt Buna göre devreden geçen İ akımı kaç amperdir?

Soru 8
Üreteçler şekildeki gibi devreye bağlanıyor. Buna göre devreyi besleyen gerilim kaç V kadardır?

Soru 9
Özdeş ampul ve pil kullanılarak şekildeki I. devre ve II. devre kuruluyor. I. devre II. devre Buna göre L ve M'nin parlaklığı K'ye göre nasıl değişir? A) B) C) D) azalır değişmez artar azalır azalır değişmez artar artar

Soru 10
Mıknatıslarla ilgili I. İki kutupludurlar. II. Temas etmediği hâlde demir gibi maddeleri çekerler. III. Doğal ve yapay olabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. C) il ve III. D) ı, II ve III.

Soru 11
İki mıknatıs arasında oluşan manyetik alan kuvvet çizgileri aşağıdaki gibi çizilmiştir. çızım N N çızım çizim Buna göre hangi çizimdeki manyetik alan kuvvet çizgilerinin çizimleri doğrudur? A) Yalnız l. C) ı ve II. B) Yalnız III. D) II ve III.

Soru 12
Demir levha bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konulduğunda levha içinden geçen kuvvet çizgileri sıklaşır. Demir gibi manyetik alan çizgilerini çok fazla sıkıştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir? A) Kalsiyum C) Krom B) Nikel D) Altın

Soru 13
Sayfa düzlemindeki iletken telden şekilde gösterildiği gibi i akımı geçiriliyor. iletken tel iletken telden aynı uzaklıktaki K ve L noktalarında oluşan manyetik alanın yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (@: sayfa düzleminde dışa doğru. 8: sayfa düzleminde içe doğru) A) B) C) D) 8 8 8 8

Soru 14
Günlük hayatta kullanılan bazı teknolojik araçlar aşağıda verilmiştir. I. elektrik süpürgesi II. çamaşır makinesi III. bulaşık makinesi Buna göre hangileri akımın manyetik etkisinden yararlanılarak yapılmıştır? A) Yalnız l. C) II ve III. B)lveıı. D) ı, II ve III.

Soru 15
Bazı olaylar aşağıda verilmiştir. l. Güneşten gelen elektrik yüklü parçacıkların dünyaya çarpmasının engellenmesi II. Pusula ile yön bulunması III. Göçmen kuşların gidecekleri yönü bulması Bu olaylardan hangileri Dünya'nın manyetik alanı etkisi ve yardımıyla gerçekleşir? A) Yalnız I. C) il ve III. B) ive II. D) ı, II ve III.

Soru 16
Küp şeklindeki tahta blok şekil l'de yatay zemine 2P'lik basınç uygulamaktadır. şekil ı şekil II Aynı tahta blok şekil İl'deki zemine konulup durduğunda zemine uygulayacağl basınç kaç P olabilir?

Soru 17
Yükseklikleri eşit olan içinde su dolu kaplar şekildeki gibidir. h Yatay Kaplardaki suyun temas ettiği alt kısımdaki K, L ve M noktalarındaki P P P basınçları arasındaki ilişki nasıldır? A) PM PK PL B) PK PL PM

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi basınç ölçmede kullanılmaz? A) Altimetre B) Batimetre C) Dinamometre D) Manometre

Soru 19
Taşma seviyesine kadar su dolu bardağın içine bir taş atıldığında bardaktan boşalan suyun 10 cm3 olduğu ölçülüyor. Buna göre taşın hacmi cm3 tür? A) 10 C) 8

Soru 20
Bir cisim tamamen sıvı dolu kaba atılıp bekletildiğinde kaptan bir miktar su taşarken cisim sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Kap Cisim sıvı Yatay Buna göre aşağıdakilerden hangiA) Cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetine eşittir. B) Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. C) Kapta ağırlaşma olmaz. D) Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçüktür.

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?