2018-2019 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2018-2019 3. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
\"Bileşikler iki veya daha fazla türde elementin kimyasal yollarla birleşmeşinden oluşmaktadır. Bileşik oluşurken elementler, belirli oranlarda birleşir. Diğer bir ifadeyle bileşiğin kütlesi ne olursa olsun, belirli bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki oran hep sabittir.\" Deney ve gözlemlere dayanarak yukarıda verilen genellemeyi yapan bilim insanı kimdir? A) Joseph Proust B) Antonie Lavoisier C) John Dalton D) Robert Boyle

Soru 2
Demir Kükürt”””¢ Demir(ll) sülfür Demir ve kükürt elementleri arasında ısı ile gerçekleşen tepkime yukarıda verilmiştir. Bu tepkimeye ait kütle değerleri ve maddelere ait renkler belirtilmiştir. Buna göre verilenler doğrultuşunda seçeneklerdeki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Kimyasal değişim gerçekleşmiştir. B) Toplam kütle korunmuştur. C) Atom türü ve sayısı değişmiştir. D) Oluşan ürün elementlerinden farkII renge sahiptir.

Soru 3
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde azot elementleri arasındaki katlı oran ' dir? 2 A) NO ve B) NO ve N20 C) ve N205 D)

Soru 4
Magnezyum elementinin mol kütlesi yaklaşık 24 g/mol, oksijeninki ise 16 g/mol' dür. Buna göre 2 mol MgO bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? A) 24 B) 40 C) 80 D) 96

Soru 5
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir? A) N2 + 3H2 2NH3 C02 C) 4Fe + 302 2Fe203 D) 2Hgo 2Hg + 02

Soru 6
Fe203+C Fe + C02 Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde C02' nin katsayısı kaç olur?

Soru 7
Yukarıda verilen tepkimeye göre 1 mol CH4 gazının tamamının yanmaşı için gereken 02 gazı normal şartlar altında kaç litredir? A) 11,2 B) 22,4 C) 33,6

Soru 8
cao + c02 caC03 Belirli miktar CaO ve C02' nin tepkimesinden teorik hesaplamalar sonucu 40 g CaC03 oluşması beklenmektedir. Ancak tepkime sonucu oluşan ürün 36 g olarak ölçülmüştür. Buna göre tepkime verimi yüzde kaçtır? A) 40 B) 60 C) 80 D) 90

Soru 9
Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Asit-baz tepkimesidir. B) Tepkime denk değildir. C) Reaksiyon sonucunda çökelti oluşmuştur. D) Reaksiyon susuz ortamda gerçekleşmiştir.

Soru 10
e n ş m Adi Karışım üspansiyon Emülsiyon Aerosol Karışım Katı-Katı Karışım : sıvı-sıvı II Karışım : Katı-Sıvı Karışım ğ Katı -Gazğ Karışım Heterojen karışımların sınıflandırılması ile ilgili yukarıda verilen şemada numaralar ile gösterilen ifadelerden hangi ikisi yer değiştirirse şema doğru olur? A) ive II. C) II ve III. B) ı ve III. D) II ve IV.

Soru 11
Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözeltiye örnektir? A) Ayran C) Sis B) Çamur D) Kolonya

Soru 12
Aşağıda verilen karışımlara ait sınıflandırma hangi seçenekte yanlıştır? A) B) C) D) Karışım Benzin-su Çamur Süt Tozlu hava Sınıfı Emülsiyon Süspansiyon Adi karışım Aerosol

Soru 13
Seçeneklerde verilen maddelerden hangisi aynı koşullarda suda iyi çğğ.QQ!!? A) Tuz C) Alkol B) Şeker D) Yağ

Soru 14
Kütlece %20'Iik 200 g şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 20 B) 40 C) 50 D) 80

Soru 15
1 kg veya 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin miligram cinsinden kütlesiderişimi denir. ne Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir? A) Kütlece yüzde B) Hacimce yüzde C) Hacim-kütlece yüzde D) ppm

Soru 16
Seçeneklerde verilen çözeltilerin hangisinde çözünen tuz m iktarı diğerlerinden farklıdır? A) 100 gr tuzlu su C) 2 50 gr tuzlu su 200 gr tuzlu su D) %25 80 gr tuzlu su

Soru 17
Kışın yolların buzlanmasını önlemek için koligatif özelliklerden biri olan - faydalanılır. Bunun için yollara tuz atılır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kaynama noktası yükselmesinden B) donma noktası düşmesinden C) yoğunluğun artmasından D) viskozitenin azalmasından

Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi tane boyutu farkından yararlanılarak karışımları ayırmada kullanılan bir yöntem değildir? A) Eleme C) Diyaliz B) Yüzdürme D) Süzme

Soru 19
Çay yapraklarını deminden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Süzme B) Ayırma hunisi C) Kristallendirme D) Basit damıtma

Soru 20
Kum, tuz ve demir tozundan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. ”¢ Karışıma mıknatıs tutulur. ”¢ Geriye kalan karışıma yeteri kadar su eklenip karıştırılır. ”¢ Su eklenen karışım süzgeç kağıdı kullanılarak süzülür. Buna göre son işlem sırasında süzgeç kağıdında kalan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Kum C) Demir tozu B) Tuz D) su

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?