2018-2019 3. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 4. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 4 2018-2019 3. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Soru 1
”” Efendim, dikkat edin, onlar dev değil. Sizin kol zannettikleriniz de yel değirmeninin kanatları. ”” Senin, maceralarda hiç tecrüben yok. Eğer korkuyorsan çekilip dua etmeye başla. Ben de eşit şartlar içinde bulunmadığım hâlde bu tehlikeli savaşa girişeceğim, dedi. Rosinante'yi mahmuzlayıp tepedeki değirmenlere saldırdı. Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine A) Olay C) Zaman B) Kişi D) Mekân

Soru 2
İlk yerli roman Şemsettin Sami'ye ait \"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat\" adlı eser dir. İlk edebî roman \"İntibah\" Namık Kemal'indir. \"Şgrgğşit\" adlı romanı Recaizade Mahmut Ekrem kaleme almıştır. Samipaşazade Sezai'nin \"Araba Sevdası” realist bir anlayışla ıv yazılmış bir romandır. Bu parçada numaralanmış eserlerin hangileri yer değiştirdiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur? A) ı ve II. C) II ve IV. B) ı ve III. D) III ve IV.

Soru 3
Odaya girip de esirci, \"Git, hanımın eteğini öp!\" dediği zaman küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince hanım, gayet sert bir tavırla onu geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle \"Senin, mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk, ayakta dur!\" dedikten sonra hanımına doğru dönerek \"Kusura bakmayın, daha acemidir.” dedi. Bu parça konu bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinden alınmış olabilir? B) Servetifünun A) Tanzimat C) Millî Edebiyat D) Cumhuriyet

Soru 4
Konularını tarihten ve günlük yaşamdan alır. İnsan tek yönlü ele alınır; iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Bu akımı benimseyen sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlemez, araya girerek olaylar karşısında kendi duygu ve düşüncelerini aktarırlar. Dünya edebiyatında Schiller, Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi bu akımın temsilcileri arasında yer alır. Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasisizm C) Realizm B) Romantizm D) Natüralizm

Soru 5
Servetifünun Dönemi'nin başarılı romancılarındandır. Deniz subayı olarak bir süre görev yaptıktan sonra görevinden ayrıldı ve hayatını yazı yazarak sürdürmeye başladı. Ona büyük şöhret sağlayan eseri \"Eylül\"dür. Bu romanda ahlaki bağlar ve sosyal düzen önünde ümitsizleşen bir aşkın hikâyesi anlatılır. Genç Kız Kalbi, Siyah İnciler eserlerinden birkaçıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Mehmet Rauf C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

Soru 6
HACİVAT KARAGÖZ HACİVAT KARAGÖZ HACİVAT KARAGÖZ HACİVAT KARAGÖZ maşallah! Efendim, vakt-i şerifler hayırlar olsun! : Vakt-i şerîfler hayırlar olsun! : Senin silsileni tavşanlar boğsun! (Vurur.) : Aman, Karagöz'üm, bendeniz şuraya gelirken güzel güzel gazeller okuyaraktan geldim. Sen bana vuruyorsun. : Ben de öyle yaptım. : Sen ne yaptın? : Ben de tencereyi okuttum, geldim. Bu parça aşağıdaki bölümlerin hangisinden alınmıştır? A) Mukaddime B) Muhavere C) Fasıl D) Bitiş

Soru 7
Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi A) Ateşten Gömlek ”” Reşat Nuri Güntekin B) Yaban ”” Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Cezmi ”” Namık Kemal D) Zehra ”” Nabizade Nazım

Soru 8
Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur. Basit aksesuarlar kullanılır. Bir iskemle ya da tabure, bazen bir baston, bir mendil Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur. Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Meddah B) Karagöz C) Orta oyunu D) Köy seyirlik oyunu

Soru 9
Bir akşam Mühürdar'da Haldun Bey'e rastladım. Senaryo yazıyormuşsunuz, dedi Yeşilçam'a. Evet, diye yanıtladım. Ben henüz yirmi bir yaşımdaydım. Otuz üç yaş büyük Haldun Taner bana \"siz\" demekte ısrarlıydı. Ayrılıncaya kadar o akşam, sonra, her zaman \"siz\" dedi. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Biyografi C)Anı B) Gezi yazısı D) Günlük

Soru 10
MÜŞTAK BEY : Alamam, efendim. Bunda bir yanlışlık var. Zira bana nikâh ettiğiniz kız bu değildir. Bunun küçüğüdür. EBÜL-LAKLAKA : Hayır, sana nikâh ettiğim, büyük kızdır. MÜŞTAK BEY : Değildir. EBÜL-LAKLAKA : vay! sen beni yalancı mı çıkarıyorsun? Bu ne yüzsüzlük! Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Tarihî bir konu işlenmiştir. B) Bir orta oyunundan alınmıştır. C) Kişiler ağız özellikleriyle verilmiştir. D) Tanzimat Dönemi'ne ait bir metndir.

Soru 11
Taç Mahal bir anıt değil, bir yaşantı, mucizeye akraba bir olay. İçiniz sıkılmışsa buraya gelince içinize güneş doğuverir. Türbenin konumu öyle ferah, öyle rahat. Işıklı avlunun orta yerinde, iki yanında serviler sıralı su kanalının çizgişi sizi türbenin cephe kapısına, onu çevreleyen cephe duvarına ve onun iki katlı zarif nişlerine çekiyor. Türbe, buradan görünümüyle gerçekten çok, düşsel bir varlığa benziyor. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Açık, sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Gözlem ve değerIendirmelerde bulunulmuştur. C) Kişi ve mekân, bir olay örgüsü içinde verilmiştir. D) Gezilen yerin dikkat çekici özellikleri anlatılmıştır.

Soru 12
Türk edebiyatının Batılı tarzda yazılmış (1860) ilk tiyatro örneğidir. Tek perdeden oluşan eser, Türk tiyatrosunun tarihsel gelişim süreci içinde haklı ve önemli bir yere sahiptir. Daha yazıldığı tarihlerde etkisini göstermiş ve Zavallı Çocuk, Sabr u Sebat, İçli Kız gibi bazı piyeslere örneklik etmiştir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayyar Hamza B) Vuslat C) Vatan yahut Silistre D) Şair Evlenmesi

Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir? A) Kuşkularımızı her zaman gözaltında bulundurmalıyız. B) İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur. C) İnsanın, içinde kendiliğinden doğan kuşkular çok can yakar. D) Bir konuda kuşkuya kapılmamalıyız haklı bir nedenimiz olmadıkça.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit cümledir? A) İstanbul, baharı seyir için kurulmuş bir köşk gibidir. B) Her tarafta taze mevsimin gülüşü duyuluyordu. C) Güneş henüz yakmıyor, hava daha boğmuyordu. D) Hepimiz kendi gözlerimizle bakarız bu dünyaya.

Soru 15
Ev hanımlığı yapacak robot almamıza az kaldı. Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen bir fuarda evinizi tertemiz tutacak, tozları alıp yerleri silecek, bulaşık ve çamaşırları yıkayacak, ütü yapacak ve hiç yorulmayıp şikâyet etmeyecek robotlar sergilendi. Bu robotların seri üretimine üç yıl içinde geçileceği planlanıyor. İlk ev robotlarının fiyatı yaklaşık 4 milyon lira olacak. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? A) Haber yazısı B) Makale C) Gezi D) Anı

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden A) Romantizmin etkileri görülür. B) Mekân genellikle İstanbul'dur. C) Sade bir dil kullanılmıştır. D) Genellikle sosyal konular işlenmiştir.

Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Silifke'de 20 milyon yıllık balık fosilleri bulundu. B) Dağın zirvesi Haziran ortalarına kadar karlıdır. C) Akdeniz dağlarında çok sayıda karaca vardır. D) Burası şehrin en büyük yaylalarından biridir.

Soru 18
Doğayı ve insanı yok edecekse varsın olmayıversin endüstri G) Amaç insanın mutluluğu değil mi Makinesiz, motorsuz (J fabrikasız da yaşayabiliriz. Peki ya ekmeksiz (ü havasız, susuz... ıv Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? B) II. C) III. D) IV.

Soru 19
Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır? A) Daha fazla tereddüte artık lüzum yoktu. Bu kesin ifade üzerine, oğlunun o beladan yakasını sıyırdığına iyice inanmıştı. İçi ferahladı. Coşkun bir sevinç tufanı içinde, gözyaşlarını zapt edemeyerek \"Yarabbi, şükürler olsun, bana bu mutlu günü de gösterdin.\" dedi. B) Nihayet onu bulduğu zaman, \"Suat, o nerede?\" diye haykırdı. Süreyya deli gibi idi. İşitemiyordu; bilmiyor, görmüyor gibi \"Beraberdik, çıkıyordu. Fakat bilmem.. diye ir-ıliyordu. Sonra bu acı sayha le \"Suat, Suat!\" diye çağırmaya, oraya buraya sersem sersem koşmaya başladı. C) Ellerim buz gibi, yarım bacaklarım sürekli donuyor. Karadağ'ın sert rüzgârı bugün hastanede esiyor. Fakat öyle içimde bir Karadağ özlemi var ki. Orada gözlerimi kapayıp siyah kayalarının gölgelerinde uyuyanlara gıpta ediyorum. D) Kapı açıldı, içeri bir adam girdi. Bu, o garip yolcu idi. Kapıyı iterek girdi içeri fakat daha fazla ilerlemeden eşikte durdu. Heybesini sırtına atmıştı. Elinde sopası, gözlerinde bezgin, korkunç bir ifade, ocaktan etrafa yayılan aydınlıkta korkunç görünüyordu.

Soru 20
\"Bir şey söyleyeceğim ama kızma, sinirlenme sakın! Sana gücendim sandın, değil mi? Ben sana gücenmedim, oğlum. Bir ana, evladına gücenir mi hiç? Fakat çok acıdım. Çünkü hâlin neydi oğlum? Bilsen ne hâldeydin? Aklın başında değildi. deta deli gibiydin. Gençlikte insanın başına böyle şeyler gelebilir, bundan dolayı seni ayıplamak hatırımdan bile geçmez.\" diyecek oldu. Ali Bey'in yüzü, müthiş bir tokat yemiş gibi kıpkırmızı kesildi. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öyküleyici B) Betimleyici C) Tartışmacı D) Açıklayıcı

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?