2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 1 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 1. Dönem Dersleri Fizik 1 2018-2019 1. Dönem AÖL Fizik 1 Çıkmış Sorular

Soru 1
Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne ad verilir?

Soru 2
Termodinamik; ısı, sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.
Buna göre;
I. buzulların erimesi, II. binaların dış yüzeylerinde yalıtım malzemesi kullanılması, III. sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi
olaylarından hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir?

Soru 4
Aşağıdaki tabloda temel büyüklükler ve örnek ölçme araçları eşleştirilmiştir.

Buna göre hangileri doğru verilmiştir?

Soru 5
Vektörel ve skaler nicelikler içeren cümleler aşağıda verilmiştir.
I. Okul sırası doğu yönünde duvara doğru 10 N ve 5 N’luk kuvvetlerle çekildi. II. Ankara’nın salı günü hava sıcak- lığı 32 °C oldu. III. Ayşe’nin okul harçlığı 10 TL oldu. IV. Okul servisi güney yönünde 70 km/h hızla ilerliyordu.
Buna göre hangileri vektörel büyüklük içeren cümlelerdir?

Soru 6
K ve L vektörleri M noktasına şekildeki gibi etki ediyor.

Buna göre toplam vektör kaç birimdir?

Soru 7
1 ton = 1000 kg olduğuna göre 8 ton kaç kg’dır?

Soru 8
Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki kap tamamen su ile doludur. Su, kenar uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki bir kaba boşaltıldığında kaptan taşan suyun hacmi kaç cm3’tür?

Soru 9
Şekildeki dereceli kapta bulunan 120 cm³ hacimli suya taş parçası atıldığında su seviyesi 136 cm³ oluyor.

Buna göre taşın hacmi kaç cm³ tür?

Soru 10
Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf bir maddeye ait kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre grafiğin eğiminden maddenin hangi ayırt edici özelliği hesaplanır?

Soru 11
I. Kuyumculuk II. Porselen yapımı III. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatı
Hangileri özkütlenin ayırt edici bir özellik olması sonucu günlük hayatta kullanılan meslek ve sanat dallarına örnek verilebilir?

Soru 12
Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan etkileşime adezyon (yapışma) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi adezyona örnek verilir?

Soru 13
Bir futbolcu ısınmak için şekilde verilen sahanın çevresinde 3 tur koşuyor.

Buna göre futbolcunun ısınma turları sonunda aldığı yol kaç metredir?

Soru 14
Yarıçapı 60 m olan çember şeklindeki koşu pistinde K noktasından harekete başlayan bisikletli tekrar K noktasına gelerek duruyor.

Buna göre bisikletlinin yer değiştirmesi kaç metredir? (π = 3 alınacak)

Soru 15
Düzgün doğrusal hareket yapan bir koşucu için konum-zaman değerleri tablodadır.

Buna göre tabloya ait konum-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16
Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.

Buna göre hareketli 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?

Soru 18
Ayşe Fizik dersinde verilen bir ödevle ilgili olarak temas gerektiren/temas gerektirmeyen kuvvetlere ait örneklerin olduğu bir tablo yapıyor.

Buna göre Ayşe hangi örneği tabloda yanlış yazmıştır?

Soru 19
Şekildeki cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir.

Buna göre bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir? (Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

Soru 20
Kütlesi 40 kg olan bir cismin ağırlığı kaç N’dır? (g = 10 N/kg)

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?