Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 1. Dönem Dersleri Tarih 1 2018-2019 1. Dönem AÖL Tarih 1 Çıkmış Sorular

Soru 1
Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Bir tarihçi resmi belgelerdeki mühür,arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

Soru 6
Anadolu’nun buzul çağından sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüz koşullarına ulaştığı ve topraklarının tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Anadolu’da, madeni tanıyan ve kullanan ilk topluluğun yaşadığı merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
İlk Çağ’da şekil ve sembollerden oluşan çivi yazısını icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için kullanmışlardır.Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinde gelişme sağlamıştır?

Soru 10
Anadolu’nun güney doğusundan Mezopotamya’ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal olarak adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç etmesinin nedeni hangisidir?

Soru 12
İlk Çağ’larda siyasi gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kral Ticaret Yolu’nu kullanarak Anadolu’da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmpartorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan krallıklardan biri değildir?

Soru 15
Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 16
Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Avrupalılar, bozkır topluluklarından yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?

Soru 18
İslam Devleti’nin adli, askeri, mali yapılanması aşağıdaki hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 19
Magna Carta Libertatum(Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede ilan edilmiştir?

Soru 20
Orta Çağ Avrupası’nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

Yasin Albay 12 Haziran 2020 tarihinde saat 09:43'de demiş ki;

Cevaplar dogru

21-24
Testi İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?