2019-2020 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 2019-2020 1. Dönem AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
insanın anlam arayışındaki "Ben kimim?" , "Nereden geldim?" ve "Nereye gidiyorum?" gibi en derin ve kapsamlı sorularına ancak Kur'an-ı Kerim ile tatmin edici cevaplar bulunabilir.

Buna göre altı çizili bölümdeki sorulara cevap oluşturan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler, 'Rabb'imiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!' derler."
(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılır?

Soru 3
insanın zihninde, fıtraten mükemmel bir varlık düşüncesi mevcuttur. insan, yüce bir yaratıcıya inanma eğilimindedir. Mükemmel varlık düşüncesi, Yaratıcının insanın zihnine kodladığı yaratılıştan gelen bir inançtır.
Bu metin aşağıdaki Allah'ın varlığı ve birliğine ilişkin aklî delillerden hangisinin açıklamasıdır?

Soru 4
"Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. And olsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse O'ndan başka kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, hafimdir, çok bağışlayıcıdır."
(Fâtır suresi, 41 . ayet)

Bu ayette altı çizili bölüm ile Allah'ın aşağıdaki isimlerinden hangisine işaret edilmektedir?

Soru 5
Allah'ın "muhalefetün li'l-havadis" sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
"Sizden biriniz, 'Dua ettim de duam karşılık görmedi.' deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur."
Bu hadiste dua ile ilgili tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Mekkelilerin Hz. Muhammed'i (sav.) "el-Emîn" olarak adlandırma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisi ile geçimini sağlamıştır?

Soru 11
"Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlara danış. Kararını verince de Allah'a dayanıp güven. Şüphesiz Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever."
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamber'e tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

Soru 12
Hz. Muhammed'in (sav.) de gençliğinde katıldığı Hılfü'I-FuduI topluluğunun kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Hz. Peygamber'in kendisinden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
"Eş konusunda seçici davranın, denginiz ile evlenin. Kızlarınızı da denkleri ile evlendirin."
Bu hadiste evlilik öncesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

Soru 16
"Ey inananlar! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun..."
(Tahrîm suresi, 6. ayet)

Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Soru 17
Dünyanın çeşitli medeniyetlerindeki şehirlerde görülen boş ve geniş şehir meydanlarının yerini, İslam şehirlerinde daha kullanışlı ve yararlı görülen şadırvan, çeşme veya sebil almıştır. Sanatta lüks ve israftan kaçınılmıştır.
Bu durum İslam kültür ve sanatında öne çıkan aşağıdaki prensiplerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülmeyen davranışlardan biridir?

Soru 19
Aşağıdaki eserlerden hangisi Yunus Emre'ye aittir?

Soru 20
El yazması kitapları süslemek için sulu boya, altın ve gümüş yaldızla yapılan küçük boyutlu resim sanatına ne ad verilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?