2019-2020 1. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Fizik 3 2019-2020 1. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Bir iletkenin birim kesitinden t sürede geçen yük miktarına akım şiddeti q denir. I Buna göre akım şiddeti ile ilgili; l. Yük miktarı ile doğru orantılıdır. II. Ampermetre ile ölçülür. III. Birimi amperdir. yargılarından hangileri doğr A) Yalnız l. C) Yalnız III. B) Y?lnil. ,OII ve III.

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisi iletken maddelere örnek olarak verilebilir?

Soru 3
Bir ampul, pil ve bakır telden oluşan aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde elektrik akımının yönü ve elektronların titreşim hareketinin yönü doğru verilmiştir? (e = elektron)


Soru 5
220 V’luk gerilimle çalışan bir ütüden 5 A’lik akım geçiyor.

Buna göre ütünün direnci kaç ohm’dur?

Soru 6
Şekilde verilen devrede eş değer direnç kaç ohm'dur?

Soru 7
Seri bağlı üç üreteç, bakır tel ve bir ampulden oluşmuş elektrik devre şeması şekildeki gibidir. Buna göre; I. Seri bağlı üreteçlerin her birinden eşit miktarda akım geçer. II. Üreteç sayısı arttıkça akım şiddetinin değeri de artar. III. Seri bağlı üreteçlerin eş değer gerilimi her bir üretecin gerilimleri toplamına eşittir. Yargılarından hangileri doğruğgrî A) Yalnız I. C) Yalnız III. B) Yaln!9İÎ. ve III.

Soru 8
Bakır tel, bir ampul ve bir pil ile kurulan şekildeki elektrik devresinde ampulün parlaklığı P'dir. Bu devreye özdeş bir ampul daha seri bağlandığında ampullerin pprlaklığı (P) nasıl değişir? A) Azalır. C) 4 kat artar. B)p81şmez. 8 kat artar.

Soru 9
Mıknatısın kutupları arasındaki etkileşim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
[Kuzey kutbu (N), güney kutbu (S)]


Soru 10
Manyetik alan çizgilerini seyrekleştiren maddelere diyamanyetik maddeler adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diyamanyetik maddelere örnektir?

Soru 11
I. Bilgisayar
II. Kapı otomatı
III. Hoparlör

Verilenlerden hangileri elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak yapılan araçlardır?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın doğal manyetik alanı ile Güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşmesi sonucunda oluşur?

Soru 13
Gerilimi 220 Volt olan bir elektrik motoru üzerinden 4 amperlik akım geçiyor.
Buna göre elektrik motorunun gücü kaç wattır? (P=V.I)

Soru 14
Şekildeki özdeş K, L, M ve N kaplarına eşit miktarda kum ve özdeş tuğlalar konulmuştur. Bir tuğla Kum Üç tuğla Kum İki tuğla Kum Dört tuğla Kum 00 Buna göre hangi kapta oluş9ş1basınç en fazladır? A) K «Ç)Îvı D) N

Soru 15
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan X, Y, Z cisimlerinin ağırlıkları eşittir. x z Yatay Buna göre cisimlerin temas ettiği yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetleri Fx, FY ve Fz'nin büyüklük sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (S Temas eden yüzey alanı) x

Soru 16
Şekildeki silindir kap tamamen su ile doludur. su Yatay Kabın yan kısımlarındaki (I, II, III ve IV) noktalarından aynı anda bire delik açılsaydı kaptan en uzakyatay mesafeye fışkıran s hangi delikten çıkardı? ) III D) ıv

Soru 18
G ağırlığındaki Şekil l'deki katı cismin yüzeye uyguladığı basınç 2P kadardır. şekil ı Yatay şekil il Cisim ters çevrilerek Şekil İl'deki gibi konulduğunda cisminyüzeye uyguladığı basınç k99PoIabiIir? A) 7,5 B) 2 1,5 D) ı

Soru 19
Hava ortamında ağırlığı dinamometre ile 8 N olarak ölçülen bir taşın su içindeki dinomometre ile ölçülen ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 20
Eşit kütleli K, L ve M cisimlerinin sıvı içindeki denge durumları şekildeki gibidir. sıvı Buna göre K, L ve M cisimlerine etki eden kaldırma kuvveti FK, FL ve FM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? C) F L ”” FM

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?