2019-2020 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Kimya 3 2019-2020 1. Dönem AÖL Kimya 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Demir ve kükürt elementleri ISI ile kimyasal değişime uğrayarak demir (II) sülfür bileşiğini oluşturur. Demir (II) sülfür bileşiğinin oluşumuna ait tanecik modeli aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Demir Kükürt Demir(ll)sülfür Buna göre kimyasal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangileri değişir?

Soru 2
Su bileşiğinde hidrojen ve oksijen elementlerinin kütlece birleşme oranı Buna göre 3 gram hidrojen elementi ile kaç gram oksijen elementi birleşerek suyu oluşturur?

Soru 3
Klor atomunun doğada iki izotopu bulunmaktadır. Bu izotopların kütle spektrometresinde; doğadaki her 4 klor atomundan 3 tanesinin kütlesi 35 iken 1 tanesinin kütlesi 37 çıkmaktadır.

Buna göre klor atomunun ortalama atom kütlesi kaçtır?

Soru 4
2 mol demir elementi kaç tane demir atomu içerir?

Soru 5
Aşağıdaki tepkimelerden hangisiyan yanma tepkimesidir?

Soru 6
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi sentez (oluşum) tepkimesi değildir?

Soru 7
İki farklı İyonik bileşiğin sulu çözeltilerinin karıştırılması ile gerçekleşen çözünme ”” çökelme tepkimesi yukarıdaki gibidir. Buna göre tepkimedeki boşluğa yazılması gereken iyonik bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Nap C) cuC12 B) Na2S04 D) CuO

Soru 8
Denkleşmiş kimyasal tepkimelerde, girenler ve ürünler olarak her iki tarafta aynı sayıda atom bulunur ve kütle korunur.

Aşağıdaki tepkimelerin denk olup olmadıklarına bakılarak hangi şematik gösterimin dengede durduğu söylenebilir?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi denkleşmiş tepkime değildir?

Soru 10
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan bileşiğindeki x değeri kaçtır?

Soru 11
C(k) + 02(g) C02(g) Yukarıdaki tepkimeye göre 2 mol C katısının tamamen yanması sonucu oluşan C02 gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar?

Soru 12
Yukarıdaki tepkimeye göre 2'şer mol Mg ve HCI'nin tepkimesinde sınırlayıcı bileşen olan madde hangisidir? A) Mg C) MgC12 B) HCI

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi koloit karışıma örnek değildir?

Soru 14
Aşağıdaki tabloda verilen karışımlardan hangisinin karışım türü yanlıştır?

Soru 15
Aşağıdaki heterojen karışımların hangisinde dağılan maddenin oda koşullarındaki fiziksel hâli katıdır?

Soru 16
Tuz ve su miktarı verilen aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha derişiktir?

Soru 17
Aşağıda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi çözünürlük farkı ile ayırma sınıfında yer almaz?

Soru 18
Şehir çöplüklerinde veya hurdalıklarda demir içeren malzemeleri plastik gibi maddelerden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
Katı - sıvı veya katı - gaz heterojen karışımlar süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi süzme yönteminde kullanılan araçlardan değildir?

Soru 20
Deniz suyunda NaCI, MgCI2 gibi çok farklı tuzlar bulunmaktadır. Bu tuzlardan yemek tuzunu ayırmak için karışım önce ısıtılır. Ardından soğumaya bırakılır. Soğuma esnasında her tuzun farklı sıcaklıklarda dibe çökmesi sağlanır.

Sözü edilen ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?