2019-2020 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 4. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 4 2019-2020 1. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Soru 1
• Victor Hugo
• Givoanni Boccacio
• Miguel de Cervantes

Bu sanatçılar aşağıdaki eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Soru 2
(I) Tanzimat Dönemi'ndeki eserler roman türünün ilk örnekleri olduğu için teknik yönden kusurludur. (II) Bu dönemde ortaya konan eserlerin amacı halkı eğitmekten çok, estetik zevk oluşturmaktır. (III) Eserlerde romantizm akımının esasları yansıdığı için uzun betimlemelere yer verilmiştir. (IV) Yazarlar kendi kişiliklerini gizlememişler olayın akışını bozarak görüşlerini söylemişlerdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat'ın I. dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

Soru 3
Bu dönemin yazarları eserlerinde genellikle görücü usulüyle evlilik, kölelik-cariyelik, tarihî olaylar, yanlış Batılılaşma gibi sosyal konuları işlemişlerdir. Araba Sevdası, Cezmi, Sergüzeşt adlı romanlar bu dönemde yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
Servetifünun Dönemi romancılarından olan Mehmet Rauf, mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. Siyah İnciler (I), Karabibik (II), Sinekli Bakkal (III) ve Vatan yahut Silistre (IV) eserlerinden birkaçıdır.

Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir?

Soru 7
Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, bu bölgede yaşayan insanlar için bir geçim kaynağı olmuş.

Bu cümlenin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Gölge oyunundaki "Karagöz" ile aynı özelliklere sahip olan "Kavuklu" aşağıdakilerden hangisinin kahramanıdır?

Soru 10
• Karagöz ve meddahta yazılı bir metin yoktur.
• Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüm mukaddimedir.
• Karagöz oyununda Çelebi, Zenne, Acem gibi tipler de yer alır.

Bu cümleler doğru"’yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 11
Japon gelinler Türk yemeklerini öğreniyorlar. Bir Türk-Japon derneği de iki kültürün kaynaşması için çalışıyor. Sürekli yemek kursları, dil kursları ve öğrenci değişim programları düzenleniyor. Açılan yemek kurslarına Japon gelinlerden büyük ilgi var.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

Soru 12
Babürşah'ın kaleme aldığı "Babürname" adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
• Takvîm-i Vakâyi
• Cerîde-i Havâdîs
• Tercümân-ı Ahvâl

Verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Marmara Köşkü'nde 11 Nisan 1930 Cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önünde sanatçıların geçirdikleri bu gece, can çekişen Türk tiyatrosuna yeni bir çehre ve umut açmıştır. Gazi büyük bir insan, elbette bizi ağırlamak için oraya çağırmaz. Oyunlarımızı en sıcak bir ilgiyle izledikten sonra bize verecek bir emri, söyleyecek bir sözü olmalıydı. Nitekim okyanus dalgaları gibi gelen iltifatlar bizi memnun etmişti.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

Soru 15
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

Soru 16
Çok bitkin bir hâldeyim, inanılmaz derecede.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 17
Erzurum, geniş ve yeşil ovaya bakan, çekici bir kent. Uzun kavakları karga yuvalarıyla dolu. Ara sıra bir kavakta on ikiyi aşkın yuva görülüyor. Bunlar sanki minare şerefelerini andırıyor. Kentte Rusların pek azı kalmış. Bunlar Erzurum Kalesi'nin savunmasında görevli Rus subayların eşleri. Onların parlak semaverleri, çayları, kitapları, gazeteleri hiçbir şeyleri eksik değil.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

Soru 18
Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın tabii güzelliklerini hikâyelerinde anlattığı Marmara Denizi'ndeki Burgazada'da, yıldırım düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde çıkan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Soru 19
İnsan iki defa emekliyor ( ) Beşikten çıktığı vakit ( ) yaşlılık ilerlediğinde ( ) Çocukken ana ve baba var, tutarlar ( ) ihtiyarın tutunmak için uzattığı ele karşı çehreler dönüktür.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 20
Manyas Kuş gölünün (I) kuzey doğusunda (II) yer alan Kuş Cenneti Millî Parkı (III), Bandırma-Balıkesir kara yolunun (IV) 15. kilometresinde bulunur.

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?