2019-2020 2. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 3. Dönem Dersleri Fizik 3 2019-2020 2. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
Normal koşullarda yalıtkan olan hava uygun koşullar oluştuğunda elektrik akımını iletir. Bunun gerçekleştiği doğa Olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıldırımın düşmesi B) Karın yağması C) Depremin olması D) Nehirlerin taşması

Soru 2
Akım şiddeti ile İlgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir iletken üzerinden geçen akım şiddeti voltmetre ile ölçülür. B) Akım şiddeti birimi ohm'dur. C) Akım şiddeti bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. D) Akım şiddeti yük miktarı ile ters orantılıdır.

Soru 3
Bir iletkende yük akışını sağlayan enerjinin adl aşağıdakilerden hangişidir? A) Gerilim C) Direnç B) Basınç D) Kinetik enerji

Soru 4
Bir iletken telin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A) Telin boyuna B) Telin şekline C) Telin kesit alanına D) Telin yapıldığı maddenin cinsine

Soru 5
K, L, M ve N katı iletken maddelerinin oda sıcaklığındaki öz dirençleri tabloda verilmiştir. Madde Öz direnç (Q , m) 5,6-10-8 9,7-10-8 2,4-10-8 1,7, 10 Buna göre Özdeş büyüklükte K, L, M ve N iletken maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha iyi elektrik iletir?

Soru 6
Boyları ve kalınlıkları eşit olan iki gümüş telden her birinin direnci 8 Q'dur. Gümüş teller üst üste konulduğunda oluşan yeni gümüş telin direnci kaç Q'dur? C) 16 D) 32

Soru 7
iletken telinin direnci 110 Q olan elektrikli tost makinesi prize takılıp çalıştırıldığında tel üzerinden 2 amper şiddetinde akım geçiyor. Buna göre tost makinesinin takılı olduğu prizdeki gerilim kaç volttur? A)55 B) 90 C) 165 D) 220

Soru 8
Dirençlerin seri bağlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Seri bağlı dirençlerden farklı elektrik akımı geçer. B) Seri bağlı dirençlerin uçları arasında oluşan potansiyel farkı her bir dirençte aynıdır. C) Seri bağlı dirençlerin eş değeri olan Re tüm dirençlerin çarpımı ile hesaplanır. D) Seri bağlı dirençlerin eş değeri, devredeki en büyük direnç değerinden daha da büyüktür.

Soru 9
Özdeş ampulErIe oluşturulan elektrik devreleri şekiZe verilmiştir. Buna göre I, II vo III nolu ampul'erin parlaklıklan ile ilgili aşağıdakilerdon hangisi doğrudur? (Üreteçlerin Ç dirençleri önemsenmıyör.) A) Tüm lambaların parlaklıkları eşittir. B) III nolu lamba en parlaktır. C) II nolu lamba en parlaktır. D) I nau lamba en parlaktır.

Soru 10
Üzerinden d akımı geçen telin d, 2d ve 4d uzaklığındaki noktalarda oluşan manyetik alanlar sırasıyla Bı, 82 ve 33' tür. Buna göre Bı, B2 ve B3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?

Soru 11
Bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konulduğunda manyetik alan kuvvet çizgilerini çok fazla sıklaştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir? A) Kalsiyum C) çelik B) Krom D) Platin

Soru 12
. 1100 Watt'lık bir elektrikli ısıtıcı 220 V'luk bir güç kaynağına bağlandığında ısıtıcıdan gcçccck olan akım şiddeti kaç amperdir?

Soru 13
II. Yüksek gerilim hatlarının çocuklarda lösemi veya beyin kanserine neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yüksek gerilim hatlarına yakın mesafede yetişen bitkilerin genetik yapılarında bozulmalar meydana geldiğini ortaya koymuştur. III. Yüksek gerilim hatlarının yakınlarında yetişen bitkilerin gıda olarak tüketilmesi sonucu bu ürünlerde istenmeyen besin maddelerinin oluşabileceği görülmüştür. Yüksek gerilimin etkileri ile ilgili yapılan numaralandırılmış araştırmalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) ı, II ve III

Soru 14
Aşağıdakilerden hangileri manyetik etki ile A) Hızlı tren B) Eşit kollu terazi C) Televizyon D) Pusula

Soru 15
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının ağırlıkları eşittir. s s Buna göre K, L ve M kaplarının temas ettikleri yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetleri FK, FL ve FM'nin büyüklük sıralaması nasıldır? (S Kesit alanı)

Soru 16
Ağırlıkları eşit yatay düzlemde yere temas ettikleri yüzey alanları A, 3A ve 6A olan X, Y ve Z tahta cisimlerinin yaptığı basınçlar Px, PY ve Pz'dir. Buna göre Px, PY ve Pz'nin büyüklük ilişkisi nasıldır?

Soru 17
Dengede olan K cismi aşağıdaki şekillerin hangisinde temas ettiği yüzeye en fazla basınç uygular? A) Yatay B) Yatay Yatay D) Yatay

Soru 18
Günlük yaşamımızda kullandığımız bir çok araç ve gerecin çalışması piezoelektrik olayının sonucudur. Buna göre hangisinde piezoelektrik kullanılmaz? A) Pusula B) Sonar cihazları C) Dijital terazi D) Radyo vericileri

Soru 19
K, L, M ve N katı maddelerinin kütlehacim grafiği verilmiştir. Kütle (g) 5 4 3 2 'N Hacim (cm3) 2 Buna göre K, L, M ve N katı maddeleri, özkütlesi 1 g/cm3 olan suyun içine konulduğunda hangisi yüzer?

Soru 20
Bir sıvı içerisinde bulunan cisme etki eden kaldırma kuvveti, l. Cismin sıvıya batan hacmine, II. Sıvının özkütlesine, III. Bulunduğu yerin çekim alanı şiddetine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II D) ı, II ve III

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?