Test Kategorileri
Testler AÖL - MAÖL 3. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 3 2019-2020 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Soru 1
4 ünlü ve 34 ünsüz olmak üzere toplam 38 harften oluşur. Sağdan sola yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olarak kabul edilir.

Bu parçada sözü edilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Kutadgu Bilig'de Ögdilmiş (Övülmüş) karakteri ile temsil edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Otuzla kırk arası, yüzü kırış kırış biridir bizim köydeki Memet. Kalın kaşları altında maviş maviş gözler... Her biri nazar boncuğu. Heybesi bacaklarının arasında. Olura olmaza sırıtır. Poturu, sakosu lacivert. Başındaki kasket de lacivert. Bu hep böyledir.

Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Soru 5
• Bir şehr-i Istanbul ki bî-misl ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedadır
• Ruhumu eritip de kalıpla dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
• İstanbul deyince aklıma bir masal gelir
Bir varmış bir yokmuş.
• Ne kadar âlem-i devr etse sipihr
Bulmaz İstanbul'a benzer bir şehr

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatının geleneklerinden biridir?

Soru 7
Dirse Han der: Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü, kılıcımdan mı gördü, soframdan mı gördü; benden aşağı kimseleri ak otağa, kızıl otağa kondurdu, benim suçum ne oldu ki kara otağa kondurdu?

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

Soru 8
Ramayana Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 9
- - - -, İran edebiyatından alınmış nazım biçimidir. Bu nazım biçimiyle her çeşit konu işlenebilir. Beyitlerden oluşan bu nazım biçiminde uyak düzeni aa, bb, cc"... şeklindedir, beyit sayısı sınırsız olduğundan aruzun kısa kalıpları kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10
Lavanta kokuları gelir uzak mahallerden Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır, Bir fakirlik, bir yalnızlık, bir gurbet İnsan nasıl olsa katlanır.

Bu dörtlüğe hâkim olan ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Haydi küçük( ) Ananı daha fazla bekletme( ) Şunu al da beraberce yersiniz( ) dedi( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 13
Kalenin ardı(I) tandır
Yandır Allah'ım yandır(II)
Beni güvercin eyle(III)
Yâr bahçesine(IV) kondur

Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?

Soru 14
Köroğlu'yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

Bu koşmanın konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerindendir?

Soru 16
Allah ona devlet üstüne devlet vermiş, dünyalık üstüne dünyalık vermiş ama gel gelelim yerini, yurdunu tutacak(I) bir evlat vermemiş; bu yüzden yaşı başı ilerleyince(II) gamı, kasveti artmış, düşündükçe(III) düşünür olmuş; kalkarak(IV) obanın her köşesini geziyormuş.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiil değildir?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yapma destana örnektir?

Soru 19
Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevlâ sabırlar versin
Gizli sevda çekene

Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 20
I. Boccacio, hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran yazardır.
II. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikâye örneğini Sami Paşazâde Sezai vermiştir.
III. Türk edebiyatının bugünkü anlamda ilk hikâye örneği "Letaif-i Rivâyat" adlı eserdir.

Bu cümleler "hikâye" ile ilgili doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?