2019-2020 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular
Test Kategorileri
Testler Açık Lise 4. Dönem Dersleri Türk Edebiyatı 4 2019-2020 2. Dönem AÖL Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Soru 1
. PİŞEKR ”” Ne hâldesin bakalım? Peder nerelerde7 KAVUKLU Peder göçtü. PİŞEKR Tamir ettireydin. ”” İki payanda vurdurduk, KAVUKLU kâr etmedi. Peder yürüdü _ PİŞEKR Sılaya mı saldınız? KAVUKLU Helvacıdede'ye götürdük. _ Peder merhum oldu. PİŞEKR ”” A birader, doktora götüreydin, burnunu KAVUKLU ”” Geçen yağmurda oluklar tıkanmış, tenekeciye zor açtırabildik. Sen dayak yer misin7 PİŞEKR ”” Anladım: Pederiniz ölmüş. KAVUKLU ”” Hele Çök Şükür anlayabildi! Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? A) Orta Oyunu B) Karagöz C) Meddah D) Köy seyirlik Oyunu

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi romanın yapısal ögelerinden biridir? A) Mekân B) Bakış açısı C) Dil ve anlatım D) Tema

Soru 3
Şiiri eleştirirken onun içeriğine bakmak bana kolaycılıkmış ve doğru değilmiş gibi geliyor. Bana göre, bir şiirin şiir olup olmadığı yapısıyla, biçimiyle yeni bir öneride bulunup bulunmadığına bağlıdır. Şiirde ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir. Yoksa şiirin bir anlatıdan farkı kalmaz. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? A) Tanık gösterme B) Karşılaştırma C) Örnekleme D) Sayısal verilerden yararlanma

Soru 4
Doğu'yu içinde taşırken Batı'yı özleyenlerin, geçmişi gönlünde yaşatırken geleceğe değmek isteyenlerin; şifa bulmaz sıla hastalığının, bir büyük hülyanın, Ahmet Hamdi Tanpınar'da zamanın hikâyesi böyle başlar. Bu parçada geçen \"sıla hastalığı\" ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Zamanın geçmişi yok ederek hızla geçmesi B) Yazarların Batı hayranlığının hastalığa dönüşmesi C) Eski ve yeniyi bir potada eritme isteği D) Doğu kültüründen vazgeçmeme düşüncesi

Soru 5
Çocukken, uzun kış gecelerinde; \"Elektrikler kesilse de mum ışığında ellerimle duvarlarda, denizin üzerinde uçan yelkovan kuşlarını, okyanusta sıçrayan balinaları ve dağlardaki kurt siluetlerini oluştursam diye beklerdim. Öyle anlarda hayvan gölgeleri masal kahramanları olur, gizemli bir dünya sunarlardı bana. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır. B) I. tekil anlatıcı kullanılmıştır. C) Benzetmeye yer verilmiştir. D) Bir sosyal romandan alınmıştır.

Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok koşul bulunmaktadır? A) Beni duyuyorsan, dediklerimi anlayabiliyorsan bir gece ansızın gelebilirim. B) Eserlerinde kalıcılığı yakalamak istiyorsa kullanacağı dili iyi seçmelidir. C) Geçmişine değer verirsen gelecek sana kucak açar. D) Başladığı kitabı sevdiyse soluksuz okur.

Soru 7
5N1 K kuralında amacı belirleyen soru aşağıdakilerden hangisidir? A) Kim C) Neden B) Nasıl D) Nerede

Soru 8
. Chateaubriand, 1768 yılında bardaktan boşanırcasına yağmurun yağdığı, fırtına yüzünden ağaç dallarının kopup metrelerce sürüklendiği soğuk bir Saint Malo gecesinde dünyaya geldi. Pek de keyifli olmayan bir çocukluğun ardından, gençlik yıllarında edebiyata olan yatkınlığı nedeniyle 18. yüzyıl Fransız yazarlarının dikkatini çekti.1 801 yılında Atala isimli eseriyle entelektüel çevrelerde adından söz ettirmeye başladı. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine yer verilmeA) Açıklayıcı C) Betimleyici B) Tartışmacı D) Öyküleyici

Soru 9
Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar'a aittir? A) Araba Sevdası B) Sergüzeşt C) Ateşten Gömlek D) Eylül

Soru 10
. Tanzimat Dönemi'ndeki romanlar ilk örnekler olduğu için teknik yönden kusurludur. II. Tanzimat Dönemi romanında yurt dışına göç eden işçilerin sorunları işlenmiştir. III. Tanzimat'ın ilk döneminde realizm ve natüralizm etkili olmuştur. IV. Türk edebiyatındaki ilk edebî roman olan İntibah, Tanzimat Dönemi'nde yazılmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir? A) I ve II c) ı ve ıv B) II ve III D) III ve ıv

Soru 11
Yattığımız oda tıklım tıklım eşya doluydu( ) Koltuklar, sehpalar, süs eşyaları, fotoğraflar( ) Bir köşede de bizim torba ve filelerimiz vardı( ) Ev halkının gözü kapıdaydı; merak edilen, odaya ilk kim girecekti( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 12
, İbrahim Şinasi, İstanbul'da doğan Türk gazeteci, şair, tiyatro yazarı ve düşünürdür. Batılılaşmanın ilk adımlarını atan sanatçı, birçok türde eser vermiştir. Zorla Evlenme, Kibarlık Budalası, Şair Evlenmesi ve Gülünç Kibarlar ıv eserlerinden birkaçıdır. Bu parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir? B) II C) III D) ıv

Soru 13
”¢ Güldürü unsurları ön plandadır. ”¢ Önceden hazırlanan bir metni vardır. ”¢ Söz oyunları ve tekerlemelerden yararlanılır. Bu cümleler \"geleneksel Türk halk tiyatrosu\" ile ilgili doğru-yanlış olarak değerIendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) D-Y-D C) Y-D-Y B) D-D-Y D) Y-Y-D

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi haber yazısına ait bir terimdir? A) Mukaddime B) Muhavere C) Tekzip D) Fasıl

Soru 15
. Türkistan şehri, Taşkent'in 270 kilometre kuzeyinde, Kazakistan Cumhuriyeti'ndedir. Mavi dağların çevrelediği bir ovadan, ekseriyeti kerpiç olan evlerden oluşan 15 bin kadar nüfuslu bir şehirdir. Trenimiz, işte bu şehre bayramın ilk günü, sabahleyin erkenden vardı. Bulunduğumuz ovada, Hoca Ahmet Abidesi, yüksek kubbeleriyle en uzaklardan görülüyordu. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Haber yazısı B) Deneme C) Gezi yazısı D) Makale

Soru 16
Nehirler mademki canlıdır, onlarında bizler gibi bahtiyarı ve bahtsızı var. Tuna kaç defa talihli: Yatağına keyfince yerleşmiş. Çölde değil kavrulmuyor, fakir değil gelirli, çıplak değil ağaçlı. Hiç bir ıv tablo kendine bu kadar uygun çerçeve bulamadı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? B) II C) III D) ıv

Soru 17
Sait Faik'le arkadaşlığımız 1939 yılında başladı. Onu ilk gördüğüm yer Küllük Kahvesi'ydi. Yanında Abidin Dino vardı. Daha sonra birkaç kez Nisvaz'da karşılaştık. Ben kendimi biliyorum ya herkesin de beni bileceği sanısındayım. Oysa Sait Faik Çin ben, bir edebiyat heveslisiydim. Bana dikkati, adımı bile aklında tutacak denli değildi. Kalktım; o sıralar yazıhanesine, onu görmeye gittim. Aslında yazıhane, yakınlarda yitirdiği babasının dış ülkelerle alışveriş ettiği ticaret yeriydi. O gün yazıhaneye girdiğimde, odanın ortasındaki bir koltuğa oturmuş kitap okuyordu.. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Haber yazısı B) Makale C) Gezi yazısı D) Anı

Soru 18
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur? A) Yaptıklarından korktu belki de Ayşe Hanım. B) O mesafeyi koşacak nefesim mi var? C) Oralar bu mevsimde soğuktur. D) Aslında ödülü hakketmiyor değil.

Soru 19
Uğursuz bir aşktan kurtulmuş olan Ali Bey ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmış, kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Mahpeyker'le Dilaşup'u mukayese etti: ötekinin yaptığı bütün davranışlar yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her hâliyle sevilmeye layık bir melekti. Bu parça, Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinin hangisinden alınmıştır? B) İntibah A) Gülnihal C) Zavallı çocuk D) Cezmi

Soru 20
Türk edebiyatında gazete, Batı'yla ilişkilerin güçlendiği Tanzimat Dönemi'yle birlikte başlamıştır. Tanzimatçılar, halkı aydınlatmak ve onlara yol göstermek amacıyla gazete çıkarmıştır. ilk özel Türk gazetesi 1860'ta İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır. Bu parçada sözü edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Tasvîr-i Efkâr B) Cerîde-i Havâdis C) Takvîrn-i Veeyi D) Tercüman-' Ahval

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?