6. Sınıf Türkçe paragrafta anlam
Test Kategorileri
Testler Ortaokul 6. Sınıf 6. Sınıf Türkçe 6. Sınıf Türkçe paragrafta anlam

Soru 1
" Ülke sınırından geçmek, her şeyiyle yabancı bambaşka dünyaya girmek. Koparılır gibi ayrıl­mak doğup büyüdüğün yerlerden........................ "
Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz ?

Soru 2
'' Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum. '' diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: '' Ben değişmedim,dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış. '' derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
" Bir başka dünyaya ayak basmıştı sanki. Bu, he­sapta olmayan bir kar yağışıyla karşılaşmaya benziyordu. Bir de, ilk kez kalınan yabancı bir evde, uyandıktan sonraki şaşkınlığa... Sabah sabah, yirmi çeşit şarkıya, yerinde duramayan rengârenk kalabalığa karışmak... İşte hayatın yalan gürültüsü, yalan sessizliği. Bir bakıyorsu­nuz, düş mavileriyle çevrilmiş dünya. Bir bakı­yorsunuz, çığlık çığlığa, sarılar, kırmızılar sarmış her yanı. Değişmeyen renk nerede? Onu bula­mıyorsunuz. Gülünç geliyor düşününce, çırpını­şı insanın. Her şey, eskiyor, yenileniyor, çürüyor, atılıyor. "
Paragrafta yazar asıl neyi vurgulamaktadır ?

Soru 4
" Şunu özellikle belirtmek istiyorum: " Yazmak " fiili­ne kutsallık veya yazının ötesinde bir anlam yüklemiyorum. İnsanı var ve anlamlı kılan şey, ger­çekliğin dilini öğrenmesi, buradan hareketie var­lığını keşfetmesi ve de yeryüzü serüveninde an­lamlandırılmış bir hayatın sahibi olmasıdır. "An­lamak ve yaşamak'tan, yani 'hâl'den bahsediyo­rum. "
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ? 

Soru 5
" Yukarıdan inen bir vapur düdüğünü çalarak ileri­deki iskeleye yanaşıyor, uzaktan Paşabahçe'nin çıplak toprakları üstünde akşamın gölgeleri sol­gun bir çimenlik koyuluğu ile titriyordu. Önlerin­deki koy, şu son geçecek vapuru bekleyerek uyumaya hazırlanıyordu. "
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi­ne yer verilmiştir ?

Soru 6
" Lâle, XVI. yüzyıldan itibaren sadece bahçelerde yetiştirilmekle kalmamış, kumaşlarda, işlemeler­de, örtülerde, halılarda, tahta, deri, sedef ve taş işlerine kadar her yerde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Özellikle çinilerdeki lâle motifi, lâle zevkimizin ve sevgimizin ölümsüzlüğünü göste­ren zarif belgelerdir. "
Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?

Soru 7
" Ne yaptıysam gözüne girmeyi başaramadım. Beni harçlıksız bırakmaktan zevk alırdı sanki. Kimi zaman kaçıp bahçedeki koca cevizin altında, hendekte veya damda yattığım geceler, onun umurunda bile değildim. "
Aşağıdakilerden hangisi parçanın hem başı­na hem de sonuna getirilebilir ?

Soru 8
" Kendimi bir felsefe akımının başı olarak asla görmüyorum. Ben çalışmalarımda, insanların birbirlerine daha hoşgörülü bakmasını sağlama­ya çalışıyorum. Toleransın ve hoşgörünün yayıl­masına katkıda bulunmak istiyorum. Ancak ede­biyat bir araç değil, burada katalizördür. "
Bu paragrafa göre yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Soru 9
" Yaban ya aydın ile köylü arasındaki uçurumu iç­tenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıp­laklığıyla önümüze serdiği için çok övülmüş ya da tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı iddiası ile eleştirilmiştir. "
Yukarıdaki parçadan " Yaban romanı " ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

Soru 10
En büyük sevincimiz ve kederimiz başka insan­larla olan ilişkilerimizden kaynaklanır. Yaşamda mutluluk ve huzur, sağlıklı iletişim biçimleriyle kurulan ilişkilerde yaşanır. Sağlıklı iletişim bece­rileri bir dizi tekniklerin öğrenilmesiyle yaşama geçirilir, ancak bu tekniklerden önce işe kendi­mizden başlamamız uygun olur.
( 1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacak­tır. )
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi parçadaki altı çizili kısma anlamca en yakındır ?

Soru 11
Bir güvercin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime
Ağaçların yeşilliği
Bulutların ipek gölgesi
Çocukların yüzünde ışıldıyor
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru 13
" Gezmek benim için bir gereksinim" diyor Maja-kovski. Canlı nesnelerle ilişki kurmak, benim açımdan hemen hemen kitap okumaya eşdeğer. İnsanı bıktıran uydurma ilginç konular.hayaller ve benzetmeler okumak yerine, gezerek kendili­ğinden ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz. "
Parçada kullanılan anlatım yolu aşağıdakiler­den hangisidir ?

Soru 14
    - Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz.
    - Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz.
    - Affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz.
    - Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.
Yukarıdaki cümlelerle paragraf oluşturuldu­ğunda sıralama nasıl olmalıdır ?

Soru 15
" Beş yüz yıllık bir kültür çarşısı olan Sahaflar Çar­şısı, Beyazıt Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalı Çarşı'nın Çarşı Kapısına, diğer kapısı Beyazıt Camii'nin arkasına açılan Sahaflar Çarşısı, kültür dünyamızın atardamarı­dır. İstanbul'a gelenlerin, İstanbul'u tanıyanların uğramayı ihmal etmeyecekleri bir yer olan Sa­haflar Çarşısı denilince akla kitap gelir. "
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz ?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

tuğba 5 Aralık 2022 tarihinde saat 21:04'de demiş ki;

hiç beğenmedim doğru yaptığım şıkkı yanlış diye gösteriyor daha güzel olabilirdi ve sorular daha uzun olabilirdi

6-8
BELİNAY 12 Temmuz 2022 tarihinde saat 20:28'de demiş ki;

sorular çok basit o yüzden çok beğenemedim .Sorular daha uzun ve daha çok olursa sevinirim

12-4
Acyz 23 Eylül 2019 tarihinde saat 16:56'da demiş ki;

Boşum yok ama 9 boş diyo 1yanlışım var 0 var diyo başarı %40 mış ? (Size kalmış )

57-45
Testi İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?