Test Kategorileri
Testler Diğer Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Soru 1
“Cogito ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım.” diyen Descartes’iın mirası modern felsefenin başlangıcı olmuştur.

Soru 2
Korelasyon analizinde ilişki kavramı, bir değişkenin diğer değişkende değişime yol açtığı anlamına gelmeyip sadece iki değişkenin aynı yönde (pozitif) veya farklı yönde (negatif) hareket ettiğini gösterir.

Soru 3
Bireylerin izni ve bilgisi olmadan CIA adına beyin yıkama amacıyla yasal olmayan psikiyatrik ilaç verilmesi nedir?

Soru 4
Örnekleme, araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşamasıdır.

Soru 5
Avrupada en beğendiğiniz şehirler sıralaması hangi tür ölçeklemeye girer*

Soru 6
Ana kütleyi temsil eden örnekten elde edilen değerle (tahmini) sadece ana kütleden elde edilmesi mümkün olan değer arasındaki farktan kaynaklanan hatadır.

Soru 7
Kuşkuculuk hangi yöntemin özelliğidir?

Soru 8
Uzman bir kişinin başkanlığında yapılan detaylı görüşmeler hangi görüşme kategorisine girer?

Soru 9
Çok sayıda değişkenin ölçüldüğü durumlarda bazı değişkenlerin aynı fenomenin farklı yönlerini ölçebilir olması ve böylece birbirleriyle ilişkili olmaları esasına dayanır ?

Soru 10
Test birimlerini ve bu birimlerin homojen alt örneklere nasıl bölündüğünü, hangi bağımsız değişkenlerin ya da işlemlerin kullanıldığını, hangi bağımlı değişkenlerin ölçüleceğini ve konu dışı değişkenlerin nasıl denetleneceğini gösteren süreçler setidir?

Soru 11
Bilimsel yayının üst boşluğu kaç cm olmalıdır.

Soru 12
Bilimsel yayında alt grupların başlığı kaç punto olmalıdır?

Soru 13
İlk etik çalışmaları Sosyal bilimlerde kurumsal olarak ilk etik ilkeler Amerikan Psikoloji Derneği (APA) kaç yılında oluşturulmuştur?

Soru 14
Hızlı ve ucuz veri toplamaya olanak veren çok geniş coğrafyada ki kişilere ulaşılma imkanı sunan toplanan verileri veritabanı haline getirerek araştırmacının işini kolaylaştıran anket yöntemi hangisidir?

Soru 15
Araştırma Projesinde tespit edilen amaçlar doğrultusunda belirlenen birimler grubunun bütünüdür?

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?