Test Kategorileri
Testler Diğer Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları 3

Soru 1
Bilmenin yollarından hangisi "beş duyu organımızla çevremizden edindiğimiz bilgi” olarak tanımlanabilir?

Soru 2
Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3
Bilimin "bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgilerin, diğer vakalar içinde aynı derecede doğru olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından birisi değildir?

Soru 5
"Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vs.) sorular doğrudan doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine” kullanılması gereken projektif teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci içerisinde, verilerin hangi birimlerden toplanacağına karar verilen aşamadır?

Soru 7
I. Cicero
II. Kopernik
III. Seneca
IV. Galileo
V. Homeros

Yukarıdaki düşünürlerden hangileri ile modern bilimin başladığı kabul edilir?

Soru 8
üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
I. Statik
II. Düşündürücü
III. Keşifçi
IV. Gelişmeci
V. Algılayıcı

Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde yukarıdaki temel görüşlerden hangileri ön plana çıkmaktadır?

Soru 10
Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 11
Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?

Soru 15
Öncül 1: Düşünen şeyler vardır.
Öncül 2: Ben de düşünüyorum.
Sonuç: Öyleyse ben de varım.

Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından hangisini kullanmıştır?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir?

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir?

Soru 18
“Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 19
Antik Yunan’da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime aittir?

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma’da ön plana çıkan düşünürlerden biri değildir?

Soru 21
Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

Soru 22
Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun keşifleriyle doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya çıkmıştır?

Soru 23
“Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı” bilimin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?

Başarı Listesi

Sıra
Üye Kullanıcı Adı
Başarı Yüzdesi
1
zelihaernn
%73
2
melhboz
%26
3
Aybüke_25
%21
4
Mycroftalex
%17

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?