Test Kategorileri
Testler Diğer Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları 4

Soru 1
Antik Yunanda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmaların varsayımlarından birisidir?

Soru 3
üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının; ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?

Soru 7
Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yönteminin sağlayacağı avantajlardan Aşağıdakilerden hangisi .............birisi değildir?

Soru 9
Tam odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısının ideal aralığı ne olmalıdır?

Soru 10
Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Bilimsel olaylardan hangisi ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak olarak tanımlanabilir?

Soru 12
"İyinin ve doğrunun ne olduğu” ile ilgilenen felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
"Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak ya çok az bilgi vardır, ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle, izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur.” biçiminde ifade edilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Odak grup görüşmeleri (OGG) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 15
Ilk uygarlıklarda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16
Sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak, iki düşünce akımı baskındır.Yukarıda bahsedilen akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi rönesan dönemi düşünürlerinden değildir?

Soru 19
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20
“Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağı” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Soru 21
“Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi ; sonuç çıkarmak ,çıkarmasa da yapmak yada incelemeyi sürdürmek gerekli olaylara ilişkilere ve gerekli olan sayısal ham bilgilere verilen ad” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Başarı Listesi

Sıra
Üye Kullanıcı Adı
Başarı Yüzdesi
1
melhboz
%19

Soru Yorumları Yorum EkleTesti İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?