Test Kategorileri
Soru 1
(I) Son zamanlarda yayımlanan birtakım değerlendirmelerde, Türk edebiyatında kadın yazarların azlığından söz ediliyor ve onlar, aşk gibi “hafif konulan ele aldıkları için eleştiriliyor. (II) Sanki Türk kadını toplum yaşamına yüzyıllar önce katılmış! (III) Onca zaman bomboş oturmuş! (IV) Sanki okuma-yazma öğrenmesine bile izin verileli yalnızca seksen yıl olmamış gibi... (V) Sanki dünya edebiyat tarihinde en vazgeçilmez konuların başında aşk gelmiyormuş gibi... (VI) Atlı arabalarla gezen kadınların yazdığı romanlar uzay çağında yaşayanları etkiliyor, duygulandırıyorsa onlar, insanlığın en temel, en değişmez, en can alıcı temasını yani aşkı işlemeyi başarmışlardır.

Bu parçanın I. cümlesinde belirtilenlerle ilgili olarak daha sonraki cümlelerde söylenenlerin tümü aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

Soru 2
Benim önceki şiirlerimde gerçekleştirdiklerim, çok kolay göze çarpan şeyler değildi. Nereye kadar? Son kitabıma kadar. Genellikle şairler, yaşlanmaya başlayınca geçmişte yazdıklarına daha sıkı bağlanıyorlar, daha tutucu oluyorlar. Şiirlerinde değişiklik yapmamayı yeğliyorlar. İşte bu son kitabımda ben öyle yapmadım, bugüne dek yaptıklarımdan farklı bir şey denedim. Bu kitap, şiiri büyük ölçüde dilin olanaklarıyla, yalnızca dilin içinde kalarak denemek gibi bir yaklaşımla yazıldı. Bence bu önemli bir şeydi, ama ayırdına varılamadı.

Bu sözleri söyleyen şair aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

Soru 3
Bu resim sergisini gezerken gördüğüm her tablodan anlatılmaz bir tat aldım. Bir şiir okuyan, bir ezgi dinleyen insan neler duyar, neler düşünürse ben de onları duydum, onları düşündüm. Tabloların bazılarında biçimle renkler arasında uyum, bazılarında da daha nice yıllar sürecek olan bir çekişme var. Ben bu tür tablolarda biçimin her zaman için önde olması gerektiğini düşünüyorum. Rengin en baştan çıkarıcı, en güzel kullanılmış olduğu bir tabloda bile...

Bu parçaya göre, sergideki resimleri gören kişinin düşünceleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4
Okunacak o kadar çok şey, görülecek o kadar çok yer var ki çalışırken, onlara ayırmam gereken zamanı kullanarak kendime haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Çünkü genel yayın yönetmenliği, bir sürü ayrıntı demek. Çalışanların sorunlarıyla ilgilenmek demek. “Bana ne!” diyerek genel yayın yönetmenliği yapılamaz. Çalışanların ailelerinin dertleri bile senin dertlerin oluyor. Sonra bir sürü iş var, onlara da eğilmek gerek. Haberi kaç sütunda verelim? Promosyon olarak ne verelim? Bunlar, benim bundan sonraki yaşamımda oturup da uğraşmak istemediğim şeyler. Çünkü okumak istediğim kitaplar, görmek istediğim filmler, tiyatrolar, gitmek istediğim yerler, sohbetine doyamadığım dostlar ve yaşayacağım sevgim var.

Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5
Ben öykü ve romanlarımda sözcüklerden oluşan bir dünya kurarım. Yazdıklarım yazınsal bir tat taşır. Ne var ki bunlardan kimileri sinema ya da televizyon dizisi için senaryolaştırılıyor. İşte o zaman onlar benim yapıtım olmaktan çıkıyor. Çünkü bu tür metinlerde görüntüden oluşan bir dünya kurmak gerekiyor.

Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?

Soru 6
Yazar, bu romanında, öykülerinden farklı olarak okurlarını söylem tuzağına düşürmüyor, hissettiklerinin ve düşündüklerinin uyum içinde olduğu bir evrende yaşatıyor. Onlara yeni yaşantılar kazandırıyor.

Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 7
Onun öykü serüvenine baktığımızda, öykülerinin yükselen değil, düşen bir başarı grafiği izlediğini görürüz, ilk öykülerindeki yoğun şiirsel dil, sonrakilerde tümüyle konuşma diline dönüşür. Son iki kitabı, usta bir öykücünün elinden çıkmış, sıradan öyküler içerir. Artık özgünlük arayışları, yazma sıkıntısına dönüşmüştür. O da yazma serüvenini öyküleştirir. Sonuçta yazma sıkıntısı ve özgünlük arayışları, öykünün kendisi olmaya başlar. Bu kurgu ve mekaniklik ise Öykülerdeki sıcaklığı, içtenliği Örter.

Aşağıdakilerden hangisi, parçada konuşan kişinin, sözünü ettiği yazarla ilgili görüşleri arasında ver almaz?

Soru 8
Bu şairimizin büyük bir titizlikle yazdığı şiirleri giderek yetkinleşip olgunlaşıyor. Her kitabı bir öncekini aşıyor, derinleştiriyor, bütünlüyor. Okurun duyarlığını geliştiriyor. Böylece çağının, toprağının, insanının tarihi oluyor onun şiiri. Sessiz, usul usul akan, kişisel ve toplumsal bir tarih.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının yazdığı şiirlerin bir özelliği değildir?

Soru 9
O benim yalnızca sevdiğim, beğendiğim bir şair değil, en yakın dostumdu. Kırklı yıllardan doksanlı yıllara kadar süren bir dostluk... Şiirlerinde her zaman canlı, hareketli, coşkulu... Her zaman yeni duyarlıklar arayan... Belki, çok yazmayan ama her dizesi ışık veren, insanın içine işleyen, etkin, kalıcı...

Bu parçada sözü edilen sanatçı ve şiirleri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

Soru 10
“Mükemmelin peşine düşmüş her birey için yaşamı zordur. Böyle bir tutum içinde olanlar, kendi yaşamını ve çevresindekilerin yaşamını zorlaştırır. Çünkü onlar bir tür ulaşılmazın peşine düşmüşlerdir. Bunun için, ulaşma aşaması onlara keyif verir, onun uğruna mücadele etmekten zevk alırlar. Divan edebiyatı şairleri gibi, sevgili değildir onların derdi, sevgiliye kavuşma yolunda çektikleri cefadır.

Bu parçaya göre kusursuzu arayanlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Soru 11
Öfkeye kapıldığınızda öfkenizi ya bağırıp çağırarak çevrenize yansıtacaksınız ya da kendinizi frenleyerek bastıracaksınız ve gülümsemeyi sürdüreceksiniz. Çalışmalar, her iki yaklaşımın da sağlık açısından zararlı olduğunu gösteriyor, öyleyse ne yapmalı? Öfkenizi serbest bırakmalısınız ama kontrollü olarak. Bu nasıl olacak? Sorunu belirleyip onu akılcı bir çözüme kavuşturmayı deneyerek... Örneğin birisine sinirlendiyseniz onunla kararlı olarak ama saldırgan olmayan bir tarzda konuşmalısınız. Ya da sizi ne öfkelendiriyorsa olanağı varsa buna hazırlıklı olmak, daha iyisi ondan uzak durmak, doğru bir yol olarak öneriliyor.

Bu parçada, öfkelenmeyle ilgili olarak önerilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 12
Bugün çoğu yazarımız günlük deyince yalnızca kişisel duygularını yazmayı anlıyor, çağına tanıklık etmek yerine. Oysa günlükler, edebi bir tür olmanın dışında hem yazarların edebi duruşlarını hem de tanıklık ettikleri dönemi anlamamızın birincil araçlarındandır. Buna göre, özellikle genç yazarlarımızın dikkatle okuması gereken yapıtlardır günlükler. Günlük tutmanın kültürel bir alışkanlık olarak toplumumuzda yeterince yer edinmemiş olması, edebiyatımızda bu türün zayıf kalmasına neden olmuştur.

Bu parçada günlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Soru 13
Çoğu insan kendisini mutsuz eden koşullarda yaşar ama bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmaz. Bir maceraya atılmayı, bir yenilik yapmayı düşünmez bile. Çünkü sürüp giden belli bir yaşama koşullanmış durumdadır. Bu koşullanma da mutsuzluğunu fark edememesine yol açar. Ama ben, huzur veriyor gibi görünse de bir insan için önceden kesin olarak belirlenmiş bir gelecekten daha yıkıcı bir şey düşünemiyorum. Çünkü insanın yaşama isteğinin özünde, macera tutkusu yer alır. Yaşamın tadı yeni deneyimlerdedir. Bu yüzden, sürekli değişen bir ufuktan daha keyifli bir şey olamaz. Her yeni gün, yepyeni bir güneşin altında doğabilir.

Bu parçaya göre insanı, hayatında değişiklik yapmama yanılgısına düşüren etken nedir?

Soru 14
İnsanoğlu, varoluşunun bilincinde olan tek canlıdır. Beyin gücüyle duygu ve düşünce üretebilmesi, onun hayvanlardan ayrılan en belirgin özelliğidir. İnsan, bu yeteneği sayesinde madde ve enerjiyi kendi yararına kullanmış, en gelişmiş teknolojileri üretmeyi başarmıştır. Ne var ki bu özellik, insanoğlunun yalnızlığı duyumsamasına; korku, kaygı, üzüntü gibi duyguları öteki canlılara göre çok daha derinden yaşamasına yol açmıştır.

Bu parçada insanoğlunun beyin gücüyle ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Roman tekniğine bütünüyle hâkim. Yapıtlarının her birinde farklı anlatım biçimlerini anımsatan bir havanın olması, çevirmen olarak işimi güçleştirdi. Dilinin zenginliğini yansıtabilmek için, İtalyanca gibi zengin bir dilde bile güçlüklerle karşılaştım. Ama çeviri sırasında karşıma çıkan sorunları çözmeme yardım ettiğini, bana önerilerde bulunduğunu söyleyerek çevirmenlere ne kadar değer verdiğini de belirtmek isterim.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın bir özelliği değildir?

Başarı Listesi

Sıra
Üye Kullanıcı Adı
Başarı Yüzdesi
1
WWhite
%100
2
noxiussoda
%93
3
OSMAN1453
%93
4
ExChogiwa
%93
5
yoggi
%80
6
Dilsah
%80
7
bendis
%80
8
hsnclk
%73
9
melisaaaaa
%66
10
seyma.12
%66
11
ZEHRA EFE
%66
12
havvanurk
%53
13
Yeter10083;65039;
%46
14
filiz0660
%40
15
busra.01
%20

Soru Yorumları Yorum Ekle

tentakül 14 Haziran 2022 tarihinde saat 15:09'da demiş ki;

fena değildi

4-7
Gamze 10 Aralık 2020 tarihinde saat 10:23'de demiş ki;

Ben iyi yaparım bence

27-16
Testi İndirYeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?